2016

Folkemøte i Svelvik 110416. Se mer på Svelviks nettsider

Kommunereformutvalget i Svelvik 110116

Innbyggerundersøkelsen for Drammen:

20151114_Presentasjon_Drammen_innbyggerundersøkelse kommunereform 20151114_Tabellrapport_Drammen_innbyggerundersøkelse kommunereform

Informasjonsbrosjyre:

Informasjonsbrosjyre om kommunereform

Svelvik og Drammen:

Referat drøftingsmøte 11 februar 2016

Referat drøftingsmøte 14 januar 2016

Drøftingsmøte 18 nov 2015

Felles formannskapsmøte 10 november 2015

2015 – Drammen

Bystyremøte des 2015 – Status og oppdatering

Bystyremøte des 2015 – Godtgjøring for arbeid med kommunereform

Bystyremøte nov 2015 – Høringssvar Inndelingsloven

Bystyremøte nov 2015 – Orientering om kommunereform

Formannskapsmøte 3 november 2015 – Kjøreplan for høsten 2015

Bystyremøte april 2015  – Intensjonsavtale med Svelvik

Vår 2015 – Svelvik

Ordføreren om kommunereformen 15.01.15 (Svelvik)

Folkemøte om kommunereformen 09.02.15 (Svelvik)

Notat Problemstilling til videre politisk debatt 20.05.2015 (Svelvik)

Lederkonferanse om kommunereformen (Svelvik)

Kommunereform fra dministrativ arbeidsgruppe 090615 (Svelvik)

Referat Kommunereformutvalget 8.06.2015 (Svelvik)

Høst 2015 – Svelvik

Kommunereformutvalget i Svelvik 131015

141015 Møte formannskap – Svelvik kommune

Kommunereformutvalget i Svelvik 091115

Kommunereformmøte i Svelvik 071215

2014 – Drammen

Bystyretmøte des 2014 – intensjonsavtale med Svelvik

Bystyremøte sep 2014 – Om kommunereformarbeidet

2014 – Svelvik

Kommunereformutvalget i Svelvik

Kommunereform framdrift pr 17 11 14 (Svelvik)

Fjordkommunemøter:

1 møte i fjordkommunealternativet 16/09/2015 – Drammen Rådhus, Storstua

2 møte i fjordkommunen 16/10/15 – Drammen Rådhus, Storstua

Referat administrativ gruppe Fjordkommune 8 oktober 2015

Seminar om stedsutvikling 18 nov 2015

Seminar om hvordan bli sterke sammen 6 januar 2016

Fellesutredningskommunene:

Møte for informasjonsutveksling_10 februar

1. møte i politisk styringsgruppe 24.03.2015 Fylkesmann -oppgavereform

1. møte i politisk styringsgruppe 24.03.2015 Asplan Viak – PWC

1. møte i politisk styringsgruppe 24.03.2015 Rådmann Gro Herheim

FELLES UTTALELSE FRA STYRINGSGRUPPEN 17.03.15

141015 Geir Vinsand for formannskapene i Drammen, Svelvik og Sande 13 okt 2014

Referat administrativ styringsgruppe torsdag 3 september