Lokale utredninger:

Fylkesmannens-tilradning-om-fremtidig-kommunestruktur-i-buskerud

Fellesutredningen 090615 pwc

20151029_Nedre Eiker_innbyggerundersøkelse kommunereform_rapport

Regjeringsdokumenter:

Regjeringens dokumenter om kommunereform