drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Author: Ulla Nordgarden (page 1 of 6)

Arbeidsutvalget har sitt første møte 1. mars

Arbeidsutvalget for kommunereformen består av tre politikere fra hver kommune. De skal møtes månedlig for å diskutere planlegging og forberedelse til Fellesnemnda opprettes. Den politiske plattformen legger noen føringer for arbeid som kan startes før Fellesnemnda er på plass. Fremdrift i dette arbeidet er tema for møtene.

Møtene er åpne for observatører.

Se kalender for møtetid, dagsorden og underlagsdokumenter.

Politisk plattform

Vellykket seminar om kommunereform

Folkevalgte, rådmenn og tillitsvalgte møttes til seminar på Gardermoen 25-26. januar. På agendaen sto arbeidsgiveransvar, styringsdokumenter og kommunikasjon. Representanter fra alle våre tre kommuner deltok, og alle var strålende fornøyd.

Folkevalgte på seminar

Folkevalgte på seminar

Blant høydepunktene er nok KS advokat, som ledet oss trygt gjennom det juridiske landskapet rundt arbeidsgiveransvar ved virksomhetsoverdragelse og overtallighet

KS Jan tillitsvalgte

Tillitsvalgte og verneombud var tilstede

Videre imponerte Lars Bjerke, påtroppende rådmann i Nye Asker kommuner, som beskrev prosjektplanen og styringsdokumenter til Nye Asker.

Rådmenn i ivrig passiar.

Rådmenn i ivrig passiar.

Alle innlegg ble filmet og kan gjenoppleves på nettsidene til KS.

Neste seminar er 21. mars og omhandler kommunalt eierskap.

 

Samling på Gardermoen – arbeidsgiveransvar

Onsdag til torsdag (25-26. januar) samles folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte på Gardermoen for å lære om gode prosesser i en kommunereform. Det er KS, KMD og partene i arbeidslivet som står bak konferansen.

Denne samlingen har temaer knyttet til folkevalgte som arbeidsgivere, styringsdokumenter og kommunikasjon. Samlingen blir streamet, så de som ikke har mulighet til å være med, kan følge med på nett.

Her er programmet:

Program KS samling 25-26 januar

Her er nettsiden til samlingen Arbeidsgiveransvar ved kommunesammenslåinger

Etter vedtak følger kartlegging

Svelvik og Drammen har vedtatt å slå seg sammen til én kommune. Regjeringen har gitt utsatt frist til nyttår, for kommuner som ikke kom i havn med sin prosess. Øvre Eiker er en av kommuene som ba om forlenget frist, ved siden av Re i Vestfold. Fylkesmannen skal komme med sin anbefaling til regjeringen innen 1. oktober, og Stortinget vedtar ny kommunestruktur våren 2017.

I mellomtiden så starter vi som har bestemt oss, med planlegging og kartlegging. Hvor er vi like og hvor vil det bli behov for harmonisering? Det er spørsmålet vi skal jobbe med fram til våren, slik at når Stortinget har fattet sitt vedtak, så kan vi sette igang med det samme. I denne omgang er det kun kartlegging av tjenestene og systemene som skal gjennomføres. Valg av hvordan harmoniseringen skal foregå, det starter vi med neste høst.

Formannskapene i Svelvik og Drammen vil utgjøre det politiske organet som sammen styrer de prosessene som er relevante i forbindelse med kommunereform. Saker som må vedtas formelt, vil skje i de ulike kommunestyrene. De to rådmenene vil lede det administrative arbeidet, i fellesskap.

Frist for vedtak utsettes ut året

Flere kommuner har gitt klare signaler til departementet om at de har gode prosesser i gang, men at de ikke kommer i mål før 1. juli. Re i Vestfold er i en slik situasjon. De har bestemt at de skal slå seg sammen med noen, men vet ikke helt hvilke kommuner ennå. De er i samtaler med Tønsberg, Horten og Holmestrand/Hof/Sande.

I Øvre Eiker begynte de forhandlinger med Svelvik og Drammen i april. Posisjonen var fornøyd med forhandlingene, men ikke fornøyd med forankringsprosessen. De ønsket mer tid til å diskutere kommunens framtid med egne innbyggere og fikk utsettelse. Opposisjonen har også klaget på tidspress i prosessen.

I stedet for å gi en rekke enkeltkommuner ulike typer av utsettelse, med ulike frister og begrunnelser, var det vel enklere å gi alle utsatt frist. Dette gir likebehandling, og det gir muligheter der tiden har vært for knapp.

Dette betyr at Fylkesmannen må sende inn sitt forslag basert på de vedtak som er kommet inn, selv om ikke alle kommuner er ferdig med arbeidet. Fylkesmannen gir departementet sitt forsalg 1. oktober, basert på egne vurderinger og vedtak fra kommunene.

For Svelvik og Drammen betyr dette at vi begynner planleggingen av sammenslåing til høsten, men det endelige resultatet på hvilke kommuner som er med og ikke, det utsettes ennå en stund. Det er uansett mye å ta tak i, så vi vil ikke ligge på latsida til høsten.

Drammen bystyre vedtar sammenslåing med Svelvik – enstemmig

21. juni, årets lengste dag, var dagen for sommerens siste bystyremøte. Den viktigste saken var uten tvil saken om å danne ny kommune med Svelvik. Før sakslisten hadde derimot Eldrerådet og Ungdomsrådet ordet.

Eldrerådet satte fokus på aleneboende eldre og ensomhet. De mente Svelvik hadde bedre forhold for de eldre enn Drammen og håpet på at en standardheving vil gjenspeiles i budsjettene. Ungdomsrådet oppsummerte sin innsats for kommunereformen overfor ungdom. De fikk midler til å lage en filmsnutt som illustrerte flørtingen kommunene i mellom. Filmen er vidt spredd og brukt til opplegg rundt kommunereform i skolen og i andre fora.

Miljøpartiet ønsket seg Fylkesmannens skjønnsmidler til bruk på klimatiltak i stedet for til politiske seminarer og forhandlinger. De støtter kommunereformen, men er litt misunnelig på midlene som renner ned fra staten til formålet.

På sakslisten var også Oppgaveutvalg, en prøveordning for en ny type bruker- og nærdemokrati. De som var på studietur til Danmark var utelukkende positive til å utvikle demokratimodeller i denne perioden, før en ny kommune skal dannes med Svelvik. De som ikke var på studietur (for eksempel FrP) var skeptiske, fordi saken ikke var utredet ferdig. Saken i dag er en sak om at det kommer en sak… og FrP ønsket ikke saken før den kommer ferdigutredet. Noen ganger er det likevel greit å varsle at det kommer en sak, slik at man rekker å jobbe ekstra med det som er utfordrende. I Danmark hvor dette prøves ut er den politiske saksgangen annerledes enn i Norge. Praksis der skaper problemstillinger knyttet til åpne/lukkete møter, taushetserklæringer i forhold til deltagere som deler sensitiv informasjon og hvordan man plukker ut deltagere. Likevel, alt dette skal utredes før man setter i gang, så de som er usikre nå, blir nok sikre til slutt.

Så etter 36 saker kom kommunereformen på dagsorden, kl. 21.46 på kvelden. Gruppeleder for Arbeiderpartiet Masud Gharahkhani, startet debatten og skålte symbolsk for ny kommune. Det var et historisk vedtak som gledet, selv om alle ønsket flere med på laget. Av hensyn til regional konkurransekraft så holder vi døra åpen dersom flere melder sin interesse i tiden som kommer.

Gruppeleder for Høyre Tove Paule, oppsummerte utredninger og forhandlinger. Som deltager i forhandlingsutvalget skrøt Paule av tonen i samtalene og plattformen som ble resultatet. Hun trakk også fram fylkesmannen med spørsmål om hva som skjer videre. Paule fortalte hun hadde lært mye om nabokommunene, om andre politikere og av forhandlingene. Begge ønsket tidlig sammenslåing, fra 2019, og gjerne med flere enn Svelvik og Drammen.

Venstres Yousuf Gilani skrøt av prosess og av naboer og av prosjektledere. Han gledet seg til jobbe videre og til ny kommune er dannet.

FrPs Ulf Erik Knudsen stilte kritiske spørsmål til de som har drevet prosessen, siden så mange av våre naboer er så kritiske til Drammen kommune.

Uansett. Vedtaket var enstemmig. Alle partier i Drammen stiller seg bak vedtaket om å danne en ny kommune med Svelvik.  Gratulerer til Drammen!

Svelvik har sagt ja til å danne ny kommune med Drammen

I en heller stormfull junikveld stemte kommunestyret i Svelvik JA til å danne en ny kommune med Drammen. Det var en tverrpolitisk enighet og med innbyggerne på laget. I de to innbyggerundersøkelsene som er gjennomført har over 2/3 svart positivt til en sammenslåing. I alle deler av kommunen er det flertall for kommunesammenslåing. Dette er viktig for politikere som tar så modige avgjørelser som å legge ned kommunen sin.

Vedtaket og sommerferien ble feiret på Gamle Fridtjof, nede ved Strømmen. Til lokale jordbær og vaniljeis ønsket ordfører Andreas Muri alle velkommen. Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud var tilstede og ønsket Svelvik velkommen til Buskerud. Pettter Lodden, representant for Fylkesmannen i Vestfold, ønsket Svelvik lykke til. Drammensordfører Tore Opdal Hansen, som kom rett fra Vestlandstur, skrøt av Svelviks politikere etter den jobben de har gjort, som de har vært initiativstakere til og tautrekkere i. Dette understreket også Gro Herheim, rådmann i Svelvik, i sin tale til Svelviks kommunestyre. Administrasjonen i Drammen var også representert ved rådmann Osmund Kaldheim, økonomidirektør Trond Julin og prosjektleder Ulla Nordgarden.

21. juni er saken til behandling i Drammen bystyre, og så kan man begynne jobben.

Drammens gjeld kan betales med Drammens formue

Det skrives mye om Drammens gjeld i disse dager. Faktum er at Drammen har så stor formue at gjelden så godt som kan betales i dag. Drammen har en halv milliard på bok. I tillegg eier Drammen selskaper som EB, Lindum og Kinoen som gir mange millioner i utbytte hvert år. Kommunen har stor eiendomsmasse og skog, og er slik sett en gammel bykommune som har forvaltet sine ressurser bra. Gjelden flater ut og formuen stiger. Dette trenger ikke være et argument for å slå seg sammen med Drammen, men det er i alle fall ikke et motargument.

 

Et enstemmig formannskap sier Ja til Drammen i Svelvik

Det er gledelig å høre at et enstemmig formannskap i Svelvik i går vedtok å slå seg sammen med Drammen. I dag skal formannskapet i Drammen ha opp saken. Om det blir enstemmig vet vi ennå ikke, men alle orienteringer har gått igjennom bystyret uten motstemmer.

Svelvik og Drammen har allerede et nært samarbeid og vi vet at mange i administrasjon tripper av utålmodighet etter å utvide. HR-avdelingen i Drammen har vært på kurs i arbeidsgiverpolitikk ved sammenslåing av kommuner. Svelvik har hatt med representanter fra lag og foreninger på demokratiopplæring i Danmark. Flere rådgivere fra Drammen var også med, så nå har både politikere og administrasjon fått opplæring i gode modeller for innbyggermedvirkning.

Sande har ennå et par dager før sin folkeavstemning 16. juni. Selv om det har brust litt i media de siste dagene, så ønsker både Svelvik og Drammen Sande velkommen. Sande kom sent med i forhandlingene, og modningsprosessen for innbyggerne i Sande har blitt brå. Slik var det også for innbyggerne i Eikerbygdene. Politikerne kastet seg inn i forhandlinger i slutten av april, og på  under to måneder skulle forhandlinger og innbyggermedvirkning gjennomføres. Det blir lite modning av sånt, noe som kanskje reflekterer oppmøteprosenten på folkeavstemningen i Nedre Eiker. Alle kunne nok tenkte seg litt mer tid, både sørover og vestover i fylket vårt.

I Drammen og Svelvik har vi diskutert dette lenge. Alle var klare på at dette vil vi og dette gjennomfører vi, både innbyggere og politikere. Kommunene har tross alt planlagt dette i 2 år, så nå kan vi endelig begynne, med eller uten flere. Bra blir det, uansett.

Innbyggerne i Svelvik sier Ja til ny kommune med Drammen

Da har Svelvik hatt sin andre innbyggerundersøkelse. 2 av 3 svarte at de var positive til å danne en ny kommune med Drammen. Dette blir veldig spennende og arbeidet starter til høsten.

Pressemelding – 2 av 3 i Svelvik sier ja til kommunesammenslåing

Kommunen blir en flott kommune med lang kystlinje, frukt- og bærdyrking, sentrale bystrøk og flotte skogsområder. Den har alt for alle og blir hverken for stor eller for liten.

Nedre Eiker svarte i dag Nei til å bli med. 55% var mot og 44% for, med en oppslutning på sørgelige 30%. Vi tar det til etterretning. Svelvik og Drammen har hele tiden visst at den politiske motstanden i Nedre Eiker var stor, så resultatet overrasker ikke.

Nå skal vi bygge med dem som vil bli med. Samtidig skal vi samarbeide og bevare godt naboskap med de som vil fortsette som før.

Older posts