John Ole Olsen om vernetjenestens betydning i fusjonsprosessen.