Fra AU-møtet på Portaasen: Fra venstre og rundt bordet ordfører Andreas Muri i Svelvik, Mads Hilden, Svelvik Ap, Thor Sigurd Syvaldsen, Nedre Eiker Ap, ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye, Elly Thorsen i Nedre Eiker Høyre, og nærmest kamera med ryggen til: Tove Paule og Tore Opdal Hansen.

Ordførere og øvrige toppolitikere fra Nedre Eiker, Svelvik og Drammen møttes på Portaasen 20. april for å diskutere veien videre mot ny storkommune i Drammensregionen. Tilstede var også rådmennene og tillitsvalgte i de tre kommunene.

Det var det såkalte arbeidsutvalget som møttes, og dette er et forberedende organ for den såkalte Fellesnemnda som nedsettes over sommeren. Det er fortsatt kommunestyrene i hver enkelt kommune som har all makt i den enkelte kommune. Således kan ikke Arbeidsutvalget vedta noe, men det viktigste er å snakke sammen om felles saker.

Møtet ble ledet av ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker.

Vedlagt er saksdokumenter for møtet.

Dagsorden og notater til AU 200417 (002)