drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: mars 2017

Historisk møte mellom tre kommunestyrer

 

Fotograf: TORBJØRN TANDBERG

Det var historisk sus over det første møtet mellom de fremste folkevalgte i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen da de tre kommunestyrene møttes i Adventkirken i Mjøndalen onsdag kveld.

Tidligere har kommunestyret i Svelvik og bystyret i Drammen hatt fellesmøte i bystyresalen i Drammen rådhus, men denne gangen var det Nedre Eiker sin tur til å invitere sine kolleger i Drammen og Svelvik. De tre kommunene skal som kjent bli én kommune fra 2020, landets sjuende største med 100.000 innbyggere.

Hensikten med å sette de tre kommunestyrene i stevne var både å bli kjent med hverandre og dessuten lytte til hva Nye Asker kommune har fått til så langt. Nye Asker er interessant på flere måter. Den er bare litt mindre enn det den nye storkommunen i Drammensregionen vil bli. Sammenslåingen der skjer med en stor kommune, en mellomstor og en relativt liten (Asker, Røyken og Hurum), og er således ganske tilsvarende med sammenslåingen mellom Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Et tredje poeng er at Nye Asker og den nye kommunen i Drammensregionen definerer hverandre som sine viktigste samarbeidspartnere, og dessuten er Asker kommet noe lenger i prosessen enn det den nye storkommunen i Drammensregionen er.

Møtet i Nedre Eiker ble ledet av ordfører Bent Inge Bye, som sammen med sine ordførerkolleger i Drammen og Svelvik, Tore Opdal Hansen og Andreas Muri, redegjorde for prosessen så langt. Ingen ting er ennå bestemt, men en omfattende kartlegging i de tre kommunene er begynt.

Som Bye så treffende sa det: «Dette er som Prøysen, vi stille med blanke ark og fargestifter til.»

Hovedinnledere denne kvelden var imidlertid Nye Askers ordfører Lene Conradi og rådmann Lars Bjerke. I Nye Asker har de allerede nedsatt en såkalt fellesnemnd som er det viktigste arbeidsredskapet når den nye kommunen skal bygges. Bjerke minte om de tre bærebjelkene for at den store fusjonen skal lykkes: Likhet, raushet og gjensidig respekt. Bare slik får man en gjensidig forståelse for hevrandres ståsted, noe som er helt avgjørende når den nye kommunen skal bygges.

 

 

Stor-Drammen lærer av Nye Asker

Sammen rundt bordet. En liten krets av folkevalgte i Svelvik Drammen og Nedre Eiker møttes i går for å snakke sammen om den nye storkommunen. Fra venstre rundt bordet: Masud Gharahkhani, Tove Paule, Tore Opdal Hansen, Mads Hilsen, Andreas Muri, Jonn Gunnar Lisleid, Elly Thoresen, Lajla Hvaal og Bent Inge Bye.

Lars Bjerke, rådmann i Asker, innledet sitt foredrag for topp-politikere i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen i går med å understreke at nye Stor-Drammen blir Nye Askers viktigste strategiske samarbeidspartner i årene fremover.

Bjerke er altså rådmann i Asker og innstilt som ny rådmann i den nye storkommunen som består av Asker, Røyken og Hurum. Dette prosjektet er kommet lenger enn prosessen i forbindelse med den nye storkommunen rundt Drammen. Derfor var det svært interessant for våre politikere å lytte til de råd og erfaringer Bjerke kom med.

Lars Bjerke

Det var på et møte i arbeidsutvalget for den nye storkommunen rundt Drammen som ennå ikke har noe navn, at Bjerke var invitert som ekstern foredragsholder. De folkevalgte som møtte fra Drammen var ordfører Tore Opdal Hansen, Tove Paule og Masud Gharahkhani. Fra Nedre Eiker møtte ordfører Bent Inge Bye, Lajla Hvaal og Elly Thoresen, og fra Svelvik møtte ordfører Andreas Muri, Mads Hilden og Jonn Gunnar Lislelid. I tillegg var Skur 1 på Drammen Havn, der møtet fant sted, fylt med ledergruppene i de tre kommunene, samt prosjektledere og samfunnsplanleggere. Til sammen var det 27 observatører.

Lars Bjerkes understreket at en massiv fusjon med flere tusen ansatte er en svært krevende prosess som krever streng styring og kontroll fra dag én. Han hadde flere gode råd i så måte. Dessuten betonte han hvor mye politikk det er i en slik prosess. Ikke minst handler det om forankring i politiske organer, og det krevende i at en stor kommune slår seg sammen med to kommuner som er betydelig mindre. Det krever betydelig raushet hos storebror. I så måte mente Bjerke at prosessen i Asker likner mye den i Drammen, der Asker likner på Drammen, Røyken likner på Nedre Eiker og Hurum likner på Svelvik, og han inviterte til tett dialog mellom de to stor-kommunene i tiden fremover.

Drammens ordfører Tore Opdal Hansen roste Bjerkes innlegg, og han mente det var så bra og nyttig at langt flere folkevalgte enn den lille kretsen i AU måtte få tilgang til denne informasjonen. Dette var alle enige om, og det betyr at det blir innkalt til et felles kommune/bystyremøte der Bjerke blir foredragsholder.

I tillegg til Bjerkes foredrag ble det behandlet en rekke saker. AU er ikke et forum som kan treffe bindende vedtak. Det er mer et forum der de folkevalgte snakker seg gjennom saker for å ha en gjensidig forståelse. Blant annet ble Buskerudbyen diskutert, og behovet for at Svelvik blir inkludert i Buskerudbyens tenkning så raskt som mulig. Ikke minst er dette viktig i sammenheng med bygging av en ny Svelvikvei.

Nedre Eikers ordfører Bent Inge Bye, nærmest kamera, tok til orde for å inkludere Svelvik og Svelvikveien i Buskerudbyen.