Arbeidsutvalget for kommunereformen består av tre politikere fra hver kommune. De skal møtes månedlig for å diskutere planlegging og forberedelse til Fellesnemnda opprettes. Den politiske plattformen legger noen føringer for arbeid som kan startes før Fellesnemnda er på plass. Fremdrift i dette arbeidet er tema for møtene.

Møtene er åpne for observatører.

Se kalender for møtetid, dagsorden og underlagsdokumenter.

Politisk plattform