Folkevalgte, rådmenn og tillitsvalgte møttes til seminar på Gardermoen 25-26. januar. På agendaen sto arbeidsgiveransvar, styringsdokumenter og kommunikasjon. Representanter fra alle våre tre kommuner deltok, og alle var strålende fornøyd.

Folkevalgte på seminar

Folkevalgte på seminar

Blant høydepunktene er nok KS advokat, som ledet oss trygt gjennom det juridiske landskapet rundt arbeidsgiveransvar ved virksomhetsoverdragelse og overtallighet

KS Jan tillitsvalgte

Tillitsvalgte og verneombud var tilstede

Videre imponerte Lars Bjerke, påtroppende rådmann i Nye Asker kommuner, som beskrev prosjektplanen og styringsdokumenter til Nye Asker.

Rådmenn i ivrig passiar.

Rådmenn i ivrig passiar.

Alle innlegg ble filmet og kan gjenoppleves på nettsidene til KS.

Neste seminar er 21. mars og omhandler kommunalt eierskap.