berger-1

Anne Synnøve Horten i Svelvik kommune orienterer formannskapene i Svelvik og Drammen om Fossekleiva.

I den søte førjulstid venter vi på den store festen, men ikke bare det. Drammen og Svelvik kommuner venter også på Nedre Eiker og om kommunen blir en del av Stor-Drammen. Derfor var det advent, både på den ene og den andre måten, da formannskapene i Drammen og Svelvik møttes på Berger gård i Svelvik mandag kveld.

12. desember var det felles formannskapsmøte mellom Drammen og Svelvik, og onsdag 14. desember bestemmer kommunestyret i Nedre Eiker seg for om de slutter seg til Drammen og Svelvik, slik at det eventuelt blir tre kommuner som danner en ny kommune.

Men det var ikke bare forventningene til Nedre Eiker som preget mandagens felles formannskapsmøte. Det var kultur som var hovedtema, og representanter for både politikk og administrasjon i de to kommunene fikk en innholdsrik omvisning på Fossekleiva kultursenter og Berger museum i gamle «Fossekleven Fabrik», en nedlagt tekstilfabrikk. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er nå et felles satsingsområde for Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfoldmuseene og skal driftes og utvikles av partene i fellesskap.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum ligger på Berger, midt mellom Svelvik kommune og Sande kommune. Berger er et av landets best bevarte industrisamfunn og er interessant både i regional og nasjonal sammenheng. I Fossekleiva møtes historie og samtid og utfordrer hverandre. Denne dynamikken styrkes av samarbeidet mellom muséet og kultursenteret. På Fossekleiva er det også kunstutstillinger. For tiden er det den lokale kunstneren Kikki Hovland som stiller ut.

De folkevalgte fikk også orienteringer av Drammens kultursjef Tone Ulltveit-Moe og  Svelviks samfunnsplanlegger Anne Synnøve Horten. Begge ordførerne hadde naturligvis ordet, både under selve arrangementet og julemiddagen etterpå. Stemningen var god, og forventningene store til hva en kan få til sammen, særlig hvis Nedre Eiker blir med. Og mens vi venter på Nedre Eiker var det litt som Welhaven skriver: «De så på hinannen, gikk hver sin vei. De hadde champagne, men rørte den ei.»

Svelviks assisterende rådmann Leif Arne Steingrimsen, Drammens rådmann Osmund Kaldheim og Drammens ordfører Tore Opdal Hansen.

Fra venstre: Drammenspolitikeren Haydar Øzbal, Svelviks assisterende rådmann Leif Arne Steingrimsen, Drammens rådmann Osmund Kaldheim og Drammens ordfører Tore Opdal Hansen.

berger-3

Svelviks ordfører Andreas Muri ønsker formannskapene velkommen til Berger gård

berger-4

Drammens kultursjef Tone Ulltveit-Moe orienterer formannskapene om Drammens kulturpolitikk.

berger-6

Formannskapene fikk omvisning på Fossekleiva, og de fikk blant annet se Kikki Hovlands utstilling.