drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: desember 2016

Den politiske plattformen: Verktøykassa for ny kommune

eiker

På bildet ser vi ordførerne bli foreviget etter at forhandlingene ble sluttført i mai. Fra venstre: ordfører i Sande Elin Gran Weggesrud, ordfører i Svelvik Andreas Muri, ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye og ordfører i Øvre Eiker, Ann Sire Fjerdingstad.

Det var lettelse og glede i kommunestyresalen i Nedre Eiker  etter sluttførte forhandlinger om en politisk plattform mellom de kommunene som da fortsatt var med: Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Sande. Senere falt Øvre Eiker og Sande fra, men plattformen gjelder og vil få stor betydning i ukene og månedene som kommer.

Politisk plattform etter 120516 (klikk for å lese plattformen)

Denne måneden har Nedre Eiker valgt å slutte seg til Drammen og Svelvik.  Sammen skal derfor Svelvik, Nedre Eiker og Drammen lage en ny kommune, og naturligvis er fortsatt våre øvrige naboer velkomne til å sette seg ved bordet.

En felles storkommune blir økonomisk bærekraftig, uten eiendomsskatt. Ved at Nedre Eiker slutter seg til Drammen og Svelvik, vil den nye kommunen runde 100.000 innbyggere før 2020, og dermed bli en av landets største kommuner. Det er bare de store bykommunene, dvs Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Bærum som er større.  Nedre Eiker kommunestyre har med stort flertall vedtatt å danne en ny kommune sammen med Drammen og Svelvik. Det legger grunnlaget for en ny og robust kommune.

Allerede på nyåret vil vi tre ordførere sette oss sammen for å sikre en best mulig prosess fremover. Den politiske plattformen står selvsagt fast, men vi må samtisig sørge for best mulige prosesser fram mot sammenslåingen i 2020, både slik at kommunenes ansatte blir ivaretatt, at tjenestene ikke blir dårligere og at lokaldemokratiet sikres gjennom gode, nærdemokratiske løsninger.

 

 

Mens vi venter ……

berger-1

Anne Synnøve Horten i Svelvik kommune orienterer formannskapene i Svelvik og Drammen om Fossekleiva.

I den søte førjulstid venter vi på den store festen, men ikke bare det. Drammen og Svelvik kommuner venter også på Nedre Eiker og om kommunen blir en del av Stor-Drammen. Derfor var det advent, både på den ene og den andre måten, da formannskapene i Drammen og Svelvik møttes på Berger gård i Svelvik mandag kveld.

12. desember var det felles formannskapsmøte mellom Drammen og Svelvik, og onsdag 14. desember bestemmer kommunestyret i Nedre Eiker seg for om de slutter seg til Drammen og Svelvik, slik at det eventuelt blir tre kommuner som danner en ny kommune.

Men det var ikke bare forventningene til Nedre Eiker som preget mandagens felles formannskapsmøte. Det var kultur som var hovedtema, og representanter for både politikk og administrasjon i de to kommunene fikk en innholdsrik omvisning på Fossekleiva kultursenter og Berger museum i gamle «Fossekleven Fabrik», en nedlagt tekstilfabrikk. Fossekleiva kultursenter og Berger museum er nå et felles satsingsområde for Svelvik kommune, Sande kommune og Vestfoldmuseene og skal driftes og utvikles av partene i fellesskap.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum ligger på Berger, midt mellom Svelvik kommune og Sande kommune. Berger er et av landets best bevarte industrisamfunn og er interessant både i regional og nasjonal sammenheng. I Fossekleiva møtes historie og samtid og utfordrer hverandre. Denne dynamikken styrkes av samarbeidet mellom muséet og kultursenteret. På Fossekleiva er det også kunstutstillinger. For tiden er det den lokale kunstneren Kikki Hovland som stiller ut.

De folkevalgte fikk også orienteringer av Drammens kultursjef Tone Ulltveit-Moe og  Svelviks samfunnsplanlegger Anne Synnøve Horten. Begge ordførerne hadde naturligvis ordet, både under selve arrangementet og julemiddagen etterpå. Stemningen var god, og forventningene store til hva en kan få til sammen, særlig hvis Nedre Eiker blir med. Og mens vi venter på Nedre Eiker var det litt som Welhaven skriver: «De så på hinannen, gikk hver sin vei. De hadde champagne, men rørte den ei.»

Svelviks assisterende rådmann Leif Arne Steingrimsen, Drammens rådmann Osmund Kaldheim og Drammens ordfører Tore Opdal Hansen.

Fra venstre: Drammenspolitikeren Haydar Øzbal, Svelviks assisterende rådmann Leif Arne Steingrimsen, Drammens rådmann Osmund Kaldheim og Drammens ordfører Tore Opdal Hansen.

berger-3

Svelviks ordfører Andreas Muri ønsker formannskapene velkommen til Berger gård

berger-4

Drammens kultursjef Tone Ulltveit-Moe orienterer formannskapene om Drammens kulturpolitikk.

berger-6

Formannskapene fikk omvisning på Fossekleiva, og de fikk blant annet se Kikki Hovlands utstilling.