kake

De to ordførerne, Tore Opdal Hansen (til venstre) og Andreas Muri, var hovedpersonene i det historiske kommunestyremøtet onsdag 23. november 2016.

Så har foreningen mellom Drammen og Svelvik funnet sted, om ennå ikke formelt, så på alle andre måter. Noen vil mene det er på høy tid, for Svelvik og Drammen har alltid ligget langs den samme fjorden som har sett vikingskip, seilskuter, containere og bilbåter. Derfor var det historisk sus over onsdagens kommunestyremøte da bystyret i Drammen og kommunestyret i Svelvik møttes for første gang.

I og med at Svelvik og Drammen formelt blir felles kommune fra 1. januar 2020 og en felles kommune bare kan formelt godkjennes av Stortinget, var onsdagens møte «bare» en markering av det faktum at de to kommunene har bestemt seg for å slå seg sammen som to likeverdige kommuner. Men det er altså bare formaliteter som gjenstår, og derfor er det på høy tid at de to kommunenes folkevalgte blir bedre kjent med hverandre.

Møtet på onsdag var et informasjonsmøte. Siden unionen mellom Svelvik og Drammen ennå ikke er formalisert, kan heller ikke et felles kommunestyre fatte gyldige vedtak. Derfor var også møtet et rent informasjonsmøte der de to respektive ordførerne, Drammens Tore Opdal Hansen og Svelviks Andreas Muri, ønsket velkommen og understreket det historiske ved at de to kommunene møtes. Begge tok en rask sveip gjennom historien, for det har også vært sammenslåinger tidligere. Drammen ble by da kjøpestedene Strømsø og Bragernes ble ett, og Skoger var en egen kommune i Vestfold fram til 1964.  Svelvik og Strømm ble én kommune samme år, og Svelviks ordfører Andreas Muri bemerket med et smil om munnen han var glad for at debatten ikke gjentok seg fra den gangen, og at folk i Svelviks omland – les Drammen – ikke lenger fryktet for å bli slukt av byen Svelvik.

Fylkesmannen i Vestfold, Per Arne Olsen, hilste forsamlingen, og rådmannen i Øvre Eiker, Trude Andresen informerte om arbeidet med oppgaveutvalg. Når kommunen blir større, både i omkrets og antall mennesker, er det viktig å ta vare på og styrke nærdemokratiet i grender og bydeler. Det er dette arbeidet Svelvik og Drammen også tar fatt på, og ulike former for nærdemokrati skal utredes fram til fellesnemnda settes. Fellesnemnda er det felles politiske verkstedet som skal arbeide fram mot kommunesammenslåingen 1. januar 2020.

Møtet ble streamet, og kan ses i sin helhet her:

http://drammen.nett.itum.tv/Default.aspx?Video=0ce08723-a9d0-4412-9754-8e8c855d3dab

 

kakke

Det felles kommunestyremøtet ble markert med marsipankaker med kommunenes respektive byvåpen.