gardermoen

Tillitsvalgte på konferansen om sammenslåinger av kommuner. Fra venstre: Heidi Reek, Fagforbundet Svelvik, Kjersti Ebbestad, Utdanningsforbundet Drammen og Eivind Småge, Fagforbundet Drammen.

Over 60 kommuner med gjensidige vedtak om sammenslåing samlet seg mandag og tirsdag til oppstartseminar over to dager på Gardermoen.  Drammen og Svelviks ansatterepresentanter ble overrasket over hvor stor jobb som venter, men også at det er fullt mulig å få til en god og inkluderende prosess fram mot sammenslåingen.

Oppstartsseminaret. som ble arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS, Unio Kommune, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne kommune, omfattet både både erfaringsdeling fra kommuner som tidligere har slått seg sammen og fra kommuner som er midt i prosessene.  Deltakerne fra kommunene representerte både administrativt ansatte, folkevalgte , tillitsvalgte og hovedvernombud. Temaer som ble drøftet var blant annet medvirkning og involvering, utvikling og oppfølging av prosjektplaner, samspill mellom politisk og administrativ ledelse og håndtering av prosjektlederrollen. Flere av talerne har også vært gjennom sammenslåingsprosesser i sine respektive kommuner, og delte erfaringer fra disse.

Dette oppstatsseminaret var bare ett av flere seminarer som vil finne sted fram til våren. Fra Svelvik og Drammen kommuner deltok blant andre Kjersti Ebbestad (Utdanningsforbundet, Drammen), Heidi Reek (Fagforbundet, Svelvik) og Eivind Småge (Fagforbundet, Drammen). Etter to dagers seminar var de tre enige om at kommuner som har bestemt seg for å slå seg sammen, står foran både en omfattende og arbeidskrevende prosess som inkluderer en rekke kompliserte problemstillinger. Mange ansatte kommer til å bli direkte involvert, og mange arbeidsoppgaver skal gjennomføres som mange ikke en gang har tenkt over. Eksempelvis må alle veinavn gjennomgås slik at det ikke er samme navn på flere veier i den nye kommunen, og to eiendommer i den nye kommunen kan ikke ha samme gårds- og driftsnummer.

– Vi har fortsatt god tid til sammenslåingen finner sted fra 1. januar 2020, men det blir likevel svært arbeidskrevende, og vi må allerede nå sette oss ned for å se hvordan tillutsvakgtsapparetet kan sam,arbeide enda tettere og bedree i våre to kommuner, sier de tre tilltsvalgte som representerte Drammen og Svelvik på konferansen.

De utelukker heller ikke at det kan bli snakk om mer frikjøp av tillitvalgte, på grunn av det omfattende arbeidet som ventet. All erfaring fra kommuner som allerede har gjennomført sammenslåing, viser nemlig at involvering av ansatte kanskje er den aller viktigste forutsetningen for at en sammenslåing skal bli vellykket.

Statsråd Jan Tore Sanner åpnet konferansen. Hans foredrag kan ses ved å klikke på filen nedenunder. Han hadde fire gode råd til kommunene som nå er i ferd med å slå seg sammen:

  • Vær rause mot hverandre
  • Involver tillitsvalgte og ansatte tidlig
  • Heller for mye enn for lite informasjon
  • Bidra til at lokaldemokratiet blir styrket