drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: november 2016

Et historisk møte innerst i Drammensfjorden

kake

De to ordførerne, Tore Opdal Hansen (til venstre) og Andreas Muri, var hovedpersonene i det historiske kommunestyremøtet onsdag 23. november 2016.

Så har foreningen mellom Drammen og Svelvik funnet sted, om ennå ikke formelt, så på alle andre måter. Noen vil mene det er på høy tid, for Svelvik og Drammen har alltid ligget langs den samme fjorden som har sett vikingskip, seilskuter, containere og bilbåter. Derfor var det historisk sus over onsdagens kommunestyremøte da bystyret i Drammen og kommunestyret i Svelvik møttes for første gang.

I og med at Svelvik og Drammen formelt blir felles kommune fra 1. januar 2020 og en felles kommune bare kan formelt godkjennes av Stortinget, var onsdagens møte «bare» en markering av det faktum at de to kommunene har bestemt seg for å slå seg sammen som to likeverdige kommuner. Men det er altså bare formaliteter som gjenstår, og derfor er det på høy tid at de to kommunenes folkevalgte blir bedre kjent med hverandre.

Møtet på onsdag var et informasjonsmøte. Siden unionen mellom Svelvik og Drammen ennå ikke er formalisert, kan heller ikke et felles kommunestyre fatte gyldige vedtak. Derfor var også møtet et rent informasjonsmøte der de to respektive ordførerne, Drammens Tore Opdal Hansen og Svelviks Andreas Muri, ønsket velkommen og understreket det historiske ved at de to kommunene møtes. Begge tok en rask sveip gjennom historien, for det har også vært sammenslåinger tidligere. Drammen ble by da kjøpestedene Strømsø og Bragernes ble ett, og Skoger var en egen kommune i Vestfold fram til 1964.  Svelvik og Strømm ble én kommune samme år, og Svelviks ordfører Andreas Muri bemerket med et smil om munnen han var glad for at debatten ikke gjentok seg fra den gangen, og at folk i Svelviks omland – les Drammen – ikke lenger fryktet for å bli slukt av byen Svelvik.

Fylkesmannen i Vestfold, Per Arne Olsen, hilste forsamlingen, og rådmannen i Øvre Eiker, Trude Andresen informerte om arbeidet med oppgaveutvalg. Når kommunen blir større, både i omkrets og antall mennesker, er det viktig å ta vare på og styrke nærdemokratiet i grender og bydeler. Det er dette arbeidet Svelvik og Drammen også tar fatt på, og ulike former for nærdemokrati skal utredes fram til fellesnemnda settes. Fellesnemnda er det felles politiske verkstedet som skal arbeide fram mot kommunesammenslåingen 1. januar 2020.

Møtet ble streamet, og kan ses i sin helhet her:

http://drammen.nett.itum.tv/Default.aspx?Video=0ce08723-a9d0-4412-9754-8e8c855d3dab

 

kakke

Det felles kommunestyremøtet ble markert med marsipankaker med kommunenes respektive byvåpen.

 

 

 

 

En lang og tøff jobb venter Drammen og Svelvik

gardermoen

Tillitsvalgte på konferansen om sammenslåinger av kommuner. Fra venstre: Heidi Reek, Fagforbundet Svelvik, Kjersti Ebbestad, Utdanningsforbundet Drammen og Eivind Småge, Fagforbundet Drammen.

Over 60 kommuner med gjensidige vedtak om sammenslåing samlet seg mandag og tirsdag til oppstartseminar over to dager på Gardermoen.  Drammen og Svelviks ansatterepresentanter ble overrasket over hvor stor jobb som venter, men også at det er fullt mulig å få til en god og inkluderende prosess fram mot sammenslåingen.

Oppstartsseminaret. som ble arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med KS, Unio Kommune, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne kommune, omfattet både både erfaringsdeling fra kommuner som tidligere har slått seg sammen og fra kommuner som er midt i prosessene.  Deltakerne fra kommunene representerte både administrativt ansatte, folkevalgte , tillitsvalgte og hovedvernombud. Temaer som ble drøftet var blant annet medvirkning og involvering, utvikling og oppfølging av prosjektplaner, samspill mellom politisk og administrativ ledelse og håndtering av prosjektlederrollen. Flere av talerne har også vært gjennom sammenslåingsprosesser i sine respektive kommuner, og delte erfaringer fra disse.

Dette oppstatsseminaret var bare ett av flere seminarer som vil finne sted fram til våren. Fra Svelvik og Drammen kommuner deltok blant andre Kjersti Ebbestad (Utdanningsforbundet, Drammen), Heidi Reek (Fagforbundet, Svelvik) og Eivind Småge (Fagforbundet, Drammen). Etter to dagers seminar var de tre enige om at kommuner som har bestemt seg for å slå seg sammen, står foran både en omfattende og arbeidskrevende prosess som inkluderer en rekke kompliserte problemstillinger. Mange ansatte kommer til å bli direkte involvert, og mange arbeidsoppgaver skal gjennomføres som mange ikke en gang har tenkt over. Eksempelvis må alle veinavn gjennomgås slik at det ikke er samme navn på flere veier i den nye kommunen, og to eiendommer i den nye kommunen kan ikke ha samme gårds- og driftsnummer.

– Vi har fortsatt god tid til sammenslåingen finner sted fra 1. januar 2020, men det blir likevel svært arbeidskrevende, og vi må allerede nå sette oss ned for å se hvordan tillutsvakgtsapparetet kan sam,arbeide enda tettere og bedree i våre to kommuner, sier de tre tilltsvalgte som representerte Drammen og Svelvik på konferansen.

De utelukker heller ikke at det kan bli snakk om mer frikjøp av tillitvalgte, på grunn av det omfattende arbeidet som ventet. All erfaring fra kommuner som allerede har gjennomført sammenslåing, viser nemlig at involvering av ansatte kanskje er den aller viktigste forutsetningen for at en sammenslåing skal bli vellykket.

Statsråd Jan Tore Sanner åpnet konferansen. Hans foredrag kan ses ved å klikke på filen nedenunder. Han hadde fire gode råd til kommunene som nå er i ferd med å slå seg sammen:

  • Vær rause mot hverandre
  • Involver tillitsvalgte og ansatte tidlig
  • Heller for mye enn for lite informasjon
  • Bidra til at lokaldemokratiet blir styrket