Samskapelse: Professor Jacob Torfing orienterte om oppgaveutvalg da en delegasjon fra Svelvik og Drammen besøkte Gentofte kommune i mai.

Samskapelse: Professor Jacob Torfing orienterte om oppgaveutvalg da en delegasjon fra Svelvik og Drammen besøkte Gentofte kommune i mai.

Både i Drammen og Svelvik snuses det på såkalte oppgaveutvalg for å mobilisere innbyggerne bredere enn det politikken alene greier. Men hva er egentlig et oppgaveutvalg, og hvilken rolle skal det ha?

Det er dette spørsmålet både folkevalgte og ansatte i rådhusene i Svelvik og Drammen spør seg om for tiden. Etter studieturer til Danmark der oppgaveutvalg har vært forsøkt noen år, har mange blitt begeistret. Samtidig er det ikke gitt at en suksess i Danmark nødvendigvis blir kopiert i Norge, og det går også an å tenke seg en «fornorsking» av den danske oppgaveutvalgsmodellen.

Men altså: Hva er egentlig et oppgaveutvalg? Da danskene gjennomførte sin kommunereform i 2007-2008, var en bekymret for at større kommuner større avstand mellom politikere og folket. Oppgaveutvalgene ble en måte å kompensere for dette. Politikerne skulle ikke lenger låse seg inne i møtelokaler på rådhuset. De skulle ut til folket og møte folk på deres hjemmebane.

Samtidig erkjente danske lokalpolitikere at de politiske partiene alene ikke var store til å definere fellesskapets problemer og utfordringer. Skulle en engasjere bredt ute i lokalsamfunnet, måtte en rekruttere bredere enn gjennom de politiske partiene. Det gjaldt derfor å mobilisere flere gode krefter, hvor de måtte befinne seg. Det kunne være ressurspersoner som allerede var aktive i foreninger eller organisasjoner, innbyggere som hadde et eget ønske om å gjøre en jobb for fellesskapet, eller kanskje fagekspertise på et tema. Det siste kunne kanskje være en forsker eller en annen ekspert som satt på nyttig viten om temaet som oppgaveutvalget skulle diskutere.

Selve temaet, eller oppgaven, som oppgaveutvalgene skulle diskutere, skulle være klart definerte og med tidsfrist. I Gentofte kommune utenfor København, som folkevalgte og byråkrater i både Svelvik og Drammen har besøkt, ble det nedsatt tilsammen åtte oppgaveutvalg med ti innbyggere og fem politikere i hvert oppgaveutvalget, og med støtte fra administrasjonen.

Ett av oppgaveutvalgene hadde eksempelvis til mandat å utarbeide en ny idretts- og aktivitetspolitikk for kommunen, og sørge for en bedre sammenheng og et bedre samarbeid mellom idrettsforeninger, øvrige foreninger, kommunen og andre offentlige etater. I utvalget satt representanter for både politikk, idrett og «hvermansen». Dette bredt sammensatte utvalget, i likhet med de øvrige oppgaveutvalgene, avga innstilling som ble presentert for kommunestyret og vedtatt der.

Det er dette brede engasjementet for lokalsamfunnet som både Svelvik og Drammen ønsker skal gi ny kraft til nærdemokratiet i de to kommunene som skal bli én kommune i 2020.

Mer om oppgaveutvalg i neste bloggpost som kommer i morgen.