Svelvik og Drammen har vedtatt å slå seg sammen til én kommune. Regjeringen har gitt utsatt frist til nyttår, for kommuner som ikke kom i havn med sin prosess. Øvre Eiker er en av kommuene som ba om forlenget frist, ved siden av Re i Vestfold. Fylkesmannen skal komme med sin anbefaling til regjeringen innen 1. oktober, og Stortinget vedtar ny kommunestruktur våren 2017.

I mellomtiden så starter vi som har bestemt oss, med planlegging og kartlegging. Hvor er vi like og hvor vil det bli behov for harmonisering? Det er spørsmålet vi skal jobbe med fram til våren, slik at når Stortinget har fattet sitt vedtak, så kan vi sette igang med det samme. I denne omgang er det kun kartlegging av tjenestene og systemene som skal gjennomføres. Valg av hvordan harmoniseringen skal foregå, det starter vi med neste høst.

Formannskapene i Svelvik og Drammen vil utgjøre det politiske organet som sammen styrer de prosessene som er relevante i forbindelse med kommunereform. Saker som må vedtas formelt, vil skje i de ulike kommunestyrene. De to rådmenene vil lede det administrative arbeidet, i fellesskap.