Det er kommunelovens  som gir rom for såkalte innbyggerinitiativ eller innbyggerforslag. I paragraf 39 heter det at dersom to prosent av kommunens innbyggere eller 300 underskrifter samles inn i en sak, så plikter kommunen å ta denne saken opp til behandling i kommunestyret innen seks måneder. Den vanligste måten å samle inn disse underskriftene på, er gjennom nettstedet minsak.no. En behøver med andre ord ikke drive dør til dør-kampanje eller stå på kjøpesenter for å samle inn disse underskriftene.

Dersom saken handler om kommunal tilhørighet for et lokalsamfunn, er det fullt mulig å anke et avslag i kommunestyret til Kommunalkdepartementet. I desember i fjor avgjorde departementet en slik sak, og skapte på den måten presedens for tilsvarende saker. Det gjaldt lokalsamfunnet Vear i Vestfold som i praksis er en forstad til Tønsberg. Vear skulle etter planen inngå i den nye storkommunen Sandefjord, men et flertall i lokalbefolkningen ønsket heller tilhørighet til Tønsberg kommune.

Tettstedet Vear lå hovedsaklig i Stokke kommune, og Stokke skal sammen med Andebu og Sandefjord slå seg sammen til nye Sandefjord kommune fra 1. januar 2017. Stokke kommune kjempet hardt for å beholde Vear, men Kommunaldepartementet valgte å overkjøre Stokkes kommunestyre og heller lytte til lokalbefolkningen i Vear, her er eksempelvis en omtale av saken i fra nettsidene til NRK.  På den måten blir Vear en del av Tønsberg kommune fra 1. januar 2017, og dette er en av de største grensejusteringene i nyere tid. Vear har nær 3500 innbyggere. Kommunaldepartementets avgjørelse var i samsvar med Fylkesmannens innstilling.

Det interessante med Vear-saken er at den har betydning ut over et lokalsamfunns interesser i Vestfold. Den danner prtesendens for andre saker, iog det betyr at Kommunaldepartementet har slått fast at i saker dert lokalbefolkningens syn overprøves av et kommunestyre i grensejusteringssaker, så skal det svært tungtveiende grunner til for ikke å lytte til lokalbefolkningen.

Om Vear-saken får betydning i vårt område, er det for tidlig å si noe om. Det avhenger helt av om det er lokal interesse for å bytte kommune. Men hvis denne interessen fins og den har flertall i eget lokalsamfunn, er det ikke noe kommunestyre som kan stå i veien for et lokalsamfunns ønske om tilhørighet.

kommunegrenser

Faksimile fra Drammens Tidende 14. juli 2016