drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Kan Lier bli en del av nye Stor-Asker?

Avventende: Liers toppledelse er fortsatt avventende til kommunereformen, men holder døra på gløtt. Fra venstre kommunalsjef Einar Jørstad, rådmann Hans-Petter Christensen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H)

Hva nå, Lier: Liers toppledelse har vært avventende til kommunereformen,. Fra venstre kommunalsjef Einar Jørstad, rådmann Hans-Petter Christensen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H). I dagens DT velger Lier Aps å se i retning Asker.

Lier kommune kommer neppe til å bli en del av Stor-Asker, men det er interessant at Liers politikere endelig begynner å diskutere kommunereformen.

I Drammens Tidende i dag innrømmer Lier Arbeiderpartis Gunnar Nebell at han er misunnelig på hva den nye storkommunen Asker har fått til. Hurum, Røyken og Asker blir som kjent til en ny storkommune som blir større enn Drammen. Nebell ønsker at Lier skal slutte seg til den nye storkommunen. Kan det skje at Lier, Asker, Røyken og Hurm kan bli én kommune, med grense til Drammen?

Svaret på det spørsmålet er nei, og årsaken er i hovedsak tredelt: 1. En slik storkommune strider mot kommunereformens intensjon om samordnet samfunnsutvikling. 2. Asker verken kan eller vil drive byutvikling i Drammen (Lierstranda møter Drammen by). 3. Storsamfunnet (les Fylkesmannen og Departementet) vil lese et slikt krav som en gylden mulighet for å dele Lier i to, der den ene delen inngår i Stor-Drammen og den andre inngår i Stor-Asker.

Ett av målene med kommunereformen er såkalt helhetlig samfunnsutvikling. Det betyr blant annet at byene skal få større handlingsrom. Kommunegrensene skal ikke være til hinder for urban og klimavennlig byutvikling. En annen måte å si dette på er at det skal ikke være flere kommuner i samme by. Det er både unødvendig dyrt og byråkratisk. Drammen er det norske kroneksempelet på en inneklemt by. En av landets fremste eskperter på kommunereformen, Geir Vinsand, pleier å si at ordfører Tore Opdal Hansen er bare ordfører i 60 prosent av egen by, og det er fordi bygrensene etter Statistisk sentralbyrås definisjon favner mye videre enn kommunegrensene.

Ett av byområdene som befinner seg i to kommuner, er Brakerøya og Lierstranda som ligger delvis i Drammen og delvis i Lier. I det nye sykehuset som skal komme på Brakerøya , eksempelvis, kan du spasere inn i Drammen og ut i Lier. I følge kommunereformens intensjoner er ikke dette en smart løsning, og det er derfor Fylkesmannen i Buskerud frister eller truer, alt ettersom hvilke øyne som ser, med grensejustering.

Denne utfordringen løser man ikke dersom Lier ser i retning Asker. Tvert imot blir kartet enda mer komplisert enn det allerede er, fordi Asker og Lier har helt motstridende sykehusambisjoner. For Lier er sykehuset det aller viktigste som har skjedd bygda etter krigen, og det aller viktigste som kommer til å skje de neste hundre år. Det er fordi at sykehuset blir så mye mer enn sykehus. Sykehuset blir startskuddet for hele Lierstranda-utbyggingen, der et av de vakreste og mest sentrale bolig- og næringsområdene her til lands sårt trenger en katalysator for videre utvikling. Det er sykehuset som skal bli den katalysatoren.

En av landets fremste eskperter på kommunereformen, Geir Vinsand, pleier å si at ordfører Tore Opdal Hansen er bare ordfører i 60 prosent av egen by, og det er fordi bygrensene etter Statistisk sentralbyrås definisjon favner mye videre enn kommunegrensene.

Asker, derimot, har sverget sin lojalitet til Bærum og Bærum sykehus. Med andre ord har Lier og Asker diametralt motsatte helsepolitiske ambisjoner, og  motsetningene stanser ikke der. I Drammens formannskapssal i våres sa Askers ordfører Lene Conradi høyt og tydelig at Asker ønsket ikke å drive byutvikling i Drammen. Da hun ble spurt om hva hun mente med det, sa hun at Asker så på Lierstranda som en del av Drammen by og dermed Drammen bys utvikling.

Internt i Lier er man naturlig nok engstelig for å bli delt. Store Asker kan nok bli enda mer forlokkende enn det allerede er for folk som bor i grenseområdet på Tranby og Lierskogen. Samtidig vil sykehusutbyggingen gjøre Lier enda tettere integrert med Drammen. Det er flere enn Røykens tidligere ordfører som spår at dette kan ende med deling.

Liers politikere ønsker i hovedsak ikke å diskutere kommunereformen. Det er påfallende at politikere abdiserer i en sak som kan få så vidtrekkende lokalpolitisk betydning. Det er som om de håper at reformen går over. Imidlertid er det noen politikere som ser at reformen kommer til å leve i flere år etter dette. Lier Venstres Tove Hofstad er en av dem. Lier Aps Gunnar Nebell er en annen. De ser at noe er i ferd med å skje, og at politikere dermed bør melde seg på før en kommer i en situasjon der det er helt andre enn bygdas egne politikere som former kommunens fremtid. I så måte er Gunnar Nebells utspill i Drammens Tidende i dag svært interessant.

Her en link til Gunnar Nebells innlegg

 

 

2 Comments

 1. Øyvind H. Ekeberg

  08/07/2016 at 19:59

  I hvor stor grad er dine subjektive synspunkter dine egne, Odd? Eller er den politiske argumentasjonen uttrykk for offisiell Drammens-politikk?

  • Odd Myklebust

   11/07/2016 at 12:26

   Godt spørsmål Øyvind. Dette er en blogg om kommunereformen sett med øynene til oss som jobber med kommunereformen i Drammen kommune. Innleggene blir verken godkjent eller lest gjennom av ledelsen i kommunen for de trykkes, verken den politiske eller den administrative. På den annen side har vi kilder for det vi skriver, og jeg tror ikke noen vil oppleve påstandene her som meget kontroversielle.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*