Flere kommuner har gitt klare signaler til departementet om at de har gode prosesser i gang, men at de ikke kommer i mål før 1. juli. Re i Vestfold er i en slik situasjon. De har bestemt at de skal slå seg sammen med noen, men vet ikke helt hvilke kommuner ennå. De er i samtaler med Tønsberg, Horten og Holmestrand/Hof/Sande.

I Øvre Eiker begynte de forhandlinger med Svelvik og Drammen i april. Posisjonen var fornøyd med forhandlingene, men ikke fornøyd med forankringsprosessen. De ønsket mer tid til å diskutere kommunens framtid med egne innbyggere og fikk utsettelse. Opposisjonen har også klaget på tidspress i prosessen.

I stedet for å gi en rekke enkeltkommuner ulike typer av utsettelse, med ulike frister og begrunnelser, var det vel enklere å gi alle utsatt frist. Dette gir likebehandling, og det gir muligheter der tiden har vært for knapp.

Dette betyr at Fylkesmannen må sende inn sitt forslag basert på de vedtak som er kommet inn, selv om ikke alle kommuner er ferdig med arbeidet. Fylkesmannen gir departementet sitt forsalg 1. oktober, basert på egne vurderinger og vedtak fra kommunene.

For Svelvik og Drammen betyr dette at vi begynner planleggingen av sammenslåing til høsten, men det endelige resultatet på hvilke kommuner som er med og ikke, det utsettes ennå en stund. Det er uansett mye å ta tak i, så vi vil ikke ligge på latsida til høsten.