I en heller stormfull junikveld stemte kommunestyret i Svelvik JA til å danne en ny kommune med Drammen. Det var en tverrpolitisk enighet og med innbyggerne på laget. I de to innbyggerundersøkelsene som er gjennomført har over 2/3 svart positivt til en sammenslåing. I alle deler av kommunen er det flertall for kommunesammenslåing. Dette er viktig for politikere som tar så modige avgjørelser som å legge ned kommunen sin.

Vedtaket og sommerferien ble feiret på Gamle Fridtjof, nede ved Strømmen. Til lokale jordbær og vaniljeis ønsket ordfører Andreas Muri alle velkommen. Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud var tilstede og ønsket Svelvik velkommen til Buskerud. Pettter Lodden, representant for Fylkesmannen i Vestfold, ønsket Svelvik lykke til. Drammensordfører Tore Opdal Hansen, som kom rett fra Vestlandstur, skrøt av Svelviks politikere etter den jobben de har gjort, som de har vært initiativstakere til og tautrekkere i. Dette understreket også Gro Herheim, rådmann i Svelvik, i sin tale til Svelviks kommunestyre. Administrasjonen i Drammen var også representert ved rådmann Osmund Kaldheim, økonomidirektør Trond Julin og prosjektleder Ulla Nordgarden.

21. juni er saken til behandling i Drammen bystyre, og så kan man begynne jobben.