21. juni, årets lengste dag, var dagen for sommerens siste bystyremøte. Den viktigste saken var uten tvil saken om å danne ny kommune med Svelvik. Før sakslisten hadde derimot Eldrerådet og Ungdomsrådet ordet.

Eldrerådet satte fokus på aleneboende eldre og ensomhet. De mente Svelvik hadde bedre forhold for de eldre enn Drammen og håpet på at en standardheving vil gjenspeiles i budsjettene. Ungdomsrådet oppsummerte sin innsats for kommunereformen overfor ungdom. De fikk midler til å lage en filmsnutt som illustrerte flørtingen kommunene i mellom. Filmen er vidt spredd og brukt til opplegg rundt kommunereform i skolen og i andre fora.

Miljøpartiet ønsket seg Fylkesmannens skjønnsmidler til bruk på klimatiltak i stedet for til politiske seminarer og forhandlinger. De støtter kommunereformen, men er litt misunnelig på midlene som renner ned fra staten til formålet.

På sakslisten var også Oppgaveutvalg, en prøveordning for en ny type bruker- og nærdemokrati. De som var på studietur til Danmark var utelukkende positive til å utvikle demokratimodeller i denne perioden, før en ny kommune skal dannes med Svelvik. De som ikke var på studietur (for eksempel FrP) var skeptiske, fordi saken ikke var utredet ferdig. Saken i dag er en sak om at det kommer en sak… og FrP ønsket ikke saken før den kommer ferdigutredet. Noen ganger er det likevel greit å varsle at det kommer en sak, slik at man rekker å jobbe ekstra med det som er utfordrende. I Danmark hvor dette prøves ut er den politiske saksgangen annerledes enn i Norge. Praksis der skaper problemstillinger knyttet til åpne/lukkete møter, taushetserklæringer i forhold til deltagere som deler sensitiv informasjon og hvordan man plukker ut deltagere. Likevel, alt dette skal utredes før man setter i gang, så de som er usikre nå, blir nok sikre til slutt.

Så etter 36 saker kom kommunereformen på dagsorden, kl. 21.46 på kvelden. Gruppeleder for Arbeiderpartiet Masud Gharahkhani, startet debatten og skålte symbolsk for ny kommune. Det var et historisk vedtak som gledet, selv om alle ønsket flere med på laget. Av hensyn til regional konkurransekraft så holder vi døra åpen dersom flere melder sin interesse i tiden som kommer.

Gruppeleder for Høyre Tove Paule, oppsummerte utredninger og forhandlinger. Som deltager i forhandlingsutvalget skrøt Paule av tonen i samtalene og plattformen som ble resultatet. Hun trakk også fram fylkesmannen med spørsmål om hva som skjer videre. Paule fortalte hun hadde lært mye om nabokommunene, om andre politikere og av forhandlingene. Begge ønsket tidlig sammenslåing, fra 2019, og gjerne med flere enn Svelvik og Drammen.

Venstres Yousuf Gilani skrøt av prosess og av naboer og av prosjektledere. Han gledet seg til jobbe videre og til ny kommune er dannet.

FrPs Ulf Erik Knudsen stilte kritiske spørsmål til de som har drevet prosessen, siden så mange av våre naboer er så kritiske til Drammen kommune.

Uansett. Vedtaket var enstemmig. Alle partier i Drammen stiller seg bak vedtaket om å danne en ny kommune med Svelvik.  Gratulerer til Drammen!