Det skrives mye om Drammens gjeld i disse dager. Faktum er at Drammen har så stor formue at gjelden så godt som kan betales i dag. Drammen har en halv milliard på bok. I tillegg eier Drammen selskaper som EB, Lindum og Kinoen som gir mange millioner i utbytte hvert år. Kommunen har stor eiendomsmasse og skog, og er slik sett en gammel bykommune som har forvaltet sine ressurser bra. Gjelden flater ut og formuen stiger. Dette trenger ikke være et argument for å slå seg sammen med Drammen, men det er i alle fall ikke et motargument.