Det er gledelig å høre at et enstemmig formannskap i Svelvik i går vedtok å slå seg sammen med Drammen. I dag skal formannskapet i Drammen ha opp saken. Om det blir enstemmig vet vi ennå ikke, men alle orienteringer har gått igjennom bystyret uten motstemmer.

Svelvik og Drammen har allerede et nært samarbeid og vi vet at mange i administrasjon tripper av utålmodighet etter å utvide. HR-avdelingen i Drammen har vært på kurs i arbeidsgiverpolitikk ved sammenslåing av kommuner. Svelvik har hatt med representanter fra lag og foreninger på demokratiopplæring i Danmark. Flere rådgivere fra Drammen var også med, så nå har både politikere og administrasjon fått opplæring i gode modeller for innbyggermedvirkning.

Sande har ennå et par dager før sin folkeavstemning 16. juni. Selv om det har brust litt i media de siste dagene, så ønsker både Svelvik og Drammen Sande velkommen. Sande kom sent med i forhandlingene, og modningsprosessen for innbyggerne i Sande har blitt brå. Slik var det også for innbyggerne i Eikerbygdene. Politikerne kastet seg inn i forhandlinger i slutten av april, og på  under to måneder skulle forhandlinger og innbyggermedvirkning gjennomføres. Det blir lite modning av sånt, noe som kanskje reflekterer oppmøteprosenten på folkeavstemningen i Nedre Eiker. Alle kunne nok tenkte seg litt mer tid, både sørover og vestover i fylket vårt.

I Drammen og Svelvik har vi diskutert dette lenge. Alle var klare på at dette vil vi og dette gjennomfører vi, både innbyggere og politikere. Kommunene har tross alt planlagt dette i 2 år, så nå kan vi endelig begynne, med eller uten flere. Bra blir det, uansett.