Da har Svelvik hatt sin andre innbyggerundersøkelse. 2 av 3 svarte at de var positive til å danne en ny kommune med Drammen. Dette blir veldig spennende og arbeidet starter til høsten.

Pressemelding – 2 av 3 i Svelvik sier ja til kommunesammenslåing

Kommunen blir en flott kommune med lang kystlinje, frukt- og bærdyrking, sentrale bystrøk og flotte skogsområder. Den har alt for alle og blir hverken for stor eller for liten.

Nedre Eiker svarte i dag Nei til å bli med. 55% var mot og 44% for, med en oppslutning på sørgelige 30%. Vi tar det til etterretning. Svelvik og Drammen har hele tiden visst at den politiske motstanden i Nedre Eiker var stor, så resultatet overrasker ikke.

Nå skal vi bygge med dem som vil bli med. Samtidig skal vi samarbeide og bevare godt naboskap med de som vil fortsette som før.