drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: juni 2016 (page 1 of 2)

Drammen bystyre vedtar sammenslåing med Svelvik – enstemmig

21. juni, årets lengste dag, var dagen for sommerens siste bystyremøte. Den viktigste saken var uten tvil saken om å danne ny kommune med Svelvik. Før sakslisten hadde derimot Eldrerådet og Ungdomsrådet ordet.

Eldrerådet satte fokus på aleneboende eldre og ensomhet. De mente Svelvik hadde bedre forhold for de eldre enn Drammen og håpet på at en standardheving vil gjenspeiles i budsjettene. Ungdomsrådet oppsummerte sin innsats for kommunereformen overfor ungdom. De fikk midler til å lage en filmsnutt som illustrerte flørtingen kommunene i mellom. Filmen er vidt spredd og brukt til opplegg rundt kommunereform i skolen og i andre fora.

Miljøpartiet ønsket seg Fylkesmannens skjønnsmidler til bruk på klimatiltak i stedet for til politiske seminarer og forhandlinger. De støtter kommunereformen, men er litt misunnelig på midlene som renner ned fra staten til formålet.

På sakslisten var også Oppgaveutvalg, en prøveordning for en ny type bruker- og nærdemokrati. De som var på studietur til Danmark var utelukkende positive til å utvikle demokratimodeller i denne perioden, før en ny kommune skal dannes med Svelvik. De som ikke var på studietur (for eksempel FrP) var skeptiske, fordi saken ikke var utredet ferdig. Saken i dag er en sak om at det kommer en sak… og FrP ønsket ikke saken før den kommer ferdigutredet. Noen ganger er det likevel greit å varsle at det kommer en sak, slik at man rekker å jobbe ekstra med det som er utfordrende. I Danmark hvor dette prøves ut er den politiske saksgangen annerledes enn i Norge. Praksis der skaper problemstillinger knyttet til åpne/lukkete møter, taushetserklæringer i forhold til deltagere som deler sensitiv informasjon og hvordan man plukker ut deltagere. Likevel, alt dette skal utredes før man setter i gang, så de som er usikre nå, blir nok sikre til slutt.

Så etter 36 saker kom kommunereformen på dagsorden, kl. 21.46 på kvelden. Gruppeleder for Arbeiderpartiet Masud Gharahkhani, startet debatten og skålte symbolsk for ny kommune. Det var et historisk vedtak som gledet, selv om alle ønsket flere med på laget. Av hensyn til regional konkurransekraft så holder vi døra åpen dersom flere melder sin interesse i tiden som kommer.

Gruppeleder for Høyre Tove Paule, oppsummerte utredninger og forhandlinger. Som deltager i forhandlingsutvalget skrøt Paule av tonen i samtalene og plattformen som ble resultatet. Hun trakk også fram fylkesmannen med spørsmål om hva som skjer videre. Paule fortalte hun hadde lært mye om nabokommunene, om andre politikere og av forhandlingene. Begge ønsket tidlig sammenslåing, fra 2019, og gjerne med flere enn Svelvik og Drammen.

Venstres Yousuf Gilani skrøt av prosess og av naboer og av prosjektledere. Han gledet seg til jobbe videre og til ny kommune er dannet.

FrPs Ulf Erik Knudsen stilte kritiske spørsmål til de som har drevet prosessen, siden så mange av våre naboer er så kritiske til Drammen kommune.

Uansett. Vedtaket var enstemmig. Alle partier i Drammen stiller seg bak vedtaket om å danne en ny kommune med Svelvik.  Gratulerer til Drammen!

Svelvik har sagt ja til å danne ny kommune med Drammen

I en heller stormfull junikveld stemte kommunestyret i Svelvik JA til å danne en ny kommune med Drammen. Det var en tverrpolitisk enighet og med innbyggerne på laget. I de to innbyggerundersøkelsene som er gjennomført har over 2/3 svart positivt til en sammenslåing. I alle deler av kommunen er det flertall for kommunesammenslåing. Dette er viktig for politikere som tar så modige avgjørelser som å legge ned kommunen sin.

Vedtaket og sommerferien ble feiret på Gamle Fridtjof, nede ved Strømmen. Til lokale jordbær og vaniljeis ønsket ordfører Andreas Muri alle velkommen. Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud var tilstede og ønsket Svelvik velkommen til Buskerud. Pettter Lodden, representant for Fylkesmannen i Vestfold, ønsket Svelvik lykke til. Drammensordfører Tore Opdal Hansen, som kom rett fra Vestlandstur, skrøt av Svelviks politikere etter den jobben de har gjort, som de har vært initiativstakere til og tautrekkere i. Dette understreket også Gro Herheim, rådmann i Svelvik, i sin tale til Svelviks kommunestyre. Administrasjonen i Drammen var også representert ved rådmann Osmund Kaldheim, økonomidirektør Trond Julin og prosjektleder Ulla Nordgarden.

21. juni er saken til behandling i Drammen bystyre, og så kan man begynne jobben.

Drammens gjeld kan betales med Drammens formue

Det skrives mye om Drammens gjeld i disse dager. Faktum er at Drammen har så stor formue at gjelden så godt som kan betales i dag. Drammen har en halv milliard på bok. I tillegg eier Drammen selskaper som EB, Lindum og Kinoen som gir mange millioner i utbytte hvert år. Kommunen har stor eiendomsmasse og skog, og er slik sett en gammel bykommune som har forvaltet sine ressurser bra. Gjelden flater ut og formuen stiger. Dette trenger ikke være et argument for å slå seg sammen med Drammen, men det er i alle fall ikke et motargument.

 

Et enstemmig formannskap sier Ja til Drammen i Svelvik

Det er gledelig å høre at et enstemmig formannskap i Svelvik i går vedtok å slå seg sammen med Drammen. I dag skal formannskapet i Drammen ha opp saken. Om det blir enstemmig vet vi ennå ikke, men alle orienteringer har gått igjennom bystyret uten motstemmer.

Svelvik og Drammen har allerede et nært samarbeid og vi vet at mange i administrasjon tripper av utålmodighet etter å utvide. HR-avdelingen i Drammen har vært på kurs i arbeidsgiverpolitikk ved sammenslåing av kommuner. Svelvik har hatt med representanter fra lag og foreninger på demokratiopplæring i Danmark. Flere rådgivere fra Drammen var også med, så nå har både politikere og administrasjon fått opplæring i gode modeller for innbyggermedvirkning.

Sande har ennå et par dager før sin folkeavstemning 16. juni. Selv om det har brust litt i media de siste dagene, så ønsker både Svelvik og Drammen Sande velkommen. Sande kom sent med i forhandlingene, og modningsprosessen for innbyggerne i Sande har blitt brå. Slik var det også for innbyggerne i Eikerbygdene. Politikerne kastet seg inn i forhandlinger i slutten av april, og på  under to måneder skulle forhandlinger og innbyggermedvirkning gjennomføres. Det blir lite modning av sånt, noe som kanskje reflekterer oppmøteprosenten på folkeavstemningen i Nedre Eiker. Alle kunne nok tenkte seg litt mer tid, både sørover og vestover i fylket vårt.

I Drammen og Svelvik har vi diskutert dette lenge. Alle var klare på at dette vil vi og dette gjennomfører vi, både innbyggere og politikere. Kommunene har tross alt planlagt dette i 2 år, så nå kan vi endelig begynne, med eller uten flere. Bra blir det, uansett.

Innbyggerne i Svelvik sier Ja til ny kommune med Drammen

Da har Svelvik hatt sin andre innbyggerundersøkelse. 2 av 3 svarte at de var positive til å danne en ny kommune med Drammen. Dette blir veldig spennende og arbeidet starter til høsten.

Pressemelding – 2 av 3 i Svelvik sier ja til kommunesammenslåing

Kommunen blir en flott kommune med lang kystlinje, frukt- og bærdyrking, sentrale bystrøk og flotte skogsområder. Den har alt for alle og blir hverken for stor eller for liten.

Nedre Eiker svarte i dag Nei til å bli med. 55% var mot og 44% for, med en oppslutning på sørgelige 30%. Vi tar det til etterretning. Svelvik og Drammen har hele tiden visst at den politiske motstanden i Nedre Eiker var stor, så resultatet overrasker ikke.

Nå skal vi bygge med dem som vil bli med. Samtidig skal vi samarbeide og bevare godt naboskap med de som vil fortsette som før.

Vannkrig i kommunereform??

Det er blitt sagt at Drammen truer med å ta vannet fra Sande, om de ikke slår seg sammen med Drammen. Dette er helt feil. I mange år har Glitrevannverket jobbet med en bærekraftig strategi for å sikre vann til sine eiere. Glitre har også hatt avtaler om vannlevering til kommuner som ikke er eiere. Det har i lang tid vært diskutert å avvikle avtaler til kommuner som ikke er eiere, for å sikre eierne vann. Arbeidet med denne strategien har ingenting med kommuenreformen å gjøre. Eierne er Nedre Eiker, Røyken, Lier og Drammen.

Dersom Sande slår seg sammen med Holmestrand, Hof og kanskje Re, vil Sande som kommune opphøre å eksistere. Om nye Holmestrand kommune ønsker en avtale med Glitrevannverket, det vet ingen. Nye Holmestrand vil ha omtrent 38 000 innbyggere (med Re), altså være en stor kommune. Med all sannsynlighet vil denne kommunen konsentrere sine avtaler sørover. Dersom Sande blir stående alene, med sine 10 000 innbyggere, vil det være lettere å inngå nye avtaler, fordi da er kommunen begrenset mht innbyggere. Det utfordrer ikke bærekraften i Glitrevannverket på samme måte, som en ny avtale med 38 000 innbyggere. Dersom Sande slår seg sammen med Svelvik og Drammen, blir Sande en del av eierne, og ny avtale er overflødig.

Glitrevannverket er ikke en del av kommunereformen, og bør ikke brukes som eksempel av hverken Sande eller Drammen eller noen andre. Det som kan bli et resultat av en kommunereform, er at noen IKSer vil endre seg, dersom noen kommuner ser at de kan produsere tjenestene sine selv. Dette gjelder alle IKSer der enten Røyken eller Hurum er med, da disse med all sannsynlighet kommer til å si opp sine eierskap og produsere tjenestene med Asker.

Ingen ønsker at det skal bli skittkasting i en debatt om kommunereform. Derfor må vi skille på relevante problemstillinger og de problemstillingene som finnes uavhengig av reformen. Sande skal ta et retningsvalg, som helt sikkert blir dominert av identitet og kultur, valget bør ikke dreie seg om framtiden til Glitrevannverket.

Budrunder og kulturvalg i kommunereformen

Holmestrands næringsråd fraråder politikere til å se på kommunereformen som en budrunde. Jeg er enig og uenig i utsagnet. En kommunereform bør ha et langsiktig perspektiv og visjoner og mål deretter. De kommunespesifikke vedleggene i den politiske plattformen er det motsatte av dette, fordi de beskriver et ønske om å opprettholde dagens tjenester og de ser i liten grad framover. De blir budrunder.

Likevel må man vise forståelse for at det skapes trygghet ved å liste opp tjenester man har og ønsker å beholde. De er viktige for å vise at en kommunereform ikke har til hensikt å effektivisere bort alle lokale tilbud. Kommunereformen handler om å bli sterkere og kunne omrokkere midler fra sentraladministrasjon til lokale tjenester. Det er viktig for Svelvik å beholde sykehjemskjøkkenet. Det er viktig for Drammen å utvikle Fjell.

Den generelle delen av den politiske plattformen viser at vi tenker langt fram og har visjoner og mål for en ny kommune i framtiden. Den viser at det ikke er budrunder som er det viktigste, men hva vi ønsker oss sammen i den kommende tiden. Holmestrand næringsråd må lese dette, så vil de se at Svelvik og Drammen driver ikke å overbyr Holemstrand om Sande. Vi er alle enige om noen prinsipper, som Sande kan inkluderes i, dersom de ønsker det. Ett av disse prinsippene er bevaring av skolekretser. Reformen er ikke til for å fjerne småskoler i distriktene og bygge storskoler i sentrum. Dette skal balanseres. Eksempelet Galleberg skole er ikke overbyding, det er å fremheve hva som står i dokumentene vi ha jobbet fram sammen.

Det er blitt snakket om at Drammen gir hva som helst for å få nabokommunene med på en kommunereform. Det er feil. Alle som har sittet rundt bordet har akseptert det som har kommet på bordet. Svelvik har akseptert forslagene fra Nedre Eiker. Sande har akseptert forslagene fra Øvre Eiker. Det er ikke slik at alle forhandler med Drammen, alle forhandler med alle, som likeverdige.

Holmestrand kan ikke overby Drammen og Tønsberg for å lokke til seg Re, eller motsatt. Re må ta et selvstendig valg basert på identitet, kultur og økonomi. Det siste har hentet dem inn igjen i forhandlinger. De første vil påvirke retningsvalg. Det sammen gjelder for Sande. Vil de være del av en bykommune eller en distriktskommune, med de ulike påvirkningsmulighetene som det gir. Sande og Re vet hva de kan velge i, ingen trenger å by eller overby dem noe som helst. Folk kommer til å stemme etter tilhørighet.

Galleberg skole legges ikke ned av Svelvik og Drammen

Sande kommune står nå foran et svært viktig retningsvalg: Skal Sande se sørover i retning Holmestrand, eller være med på å danne en ny kommune med blant andre Drammen?

Dersom Sande velger å se sørover mot Holmestrand, kommer nordre deler av Sande helt i utkanten av den nye kommunen. Dette, sammenholdt med det faktum at Sande planlegger å bygge en ny storskole i Sande sentrum, gjør at Galleberg skole vil bli nedlagt i en ny kommune der Sande og Holmestrand inngår.

I mediene er Sandes rådmann sitert slik: ”Når ny sentrumsskole skal bygges, vil min anbefaling være å legge ned Galleberg skole.” I den politiske plattformen som Svelvik og Drammen har utarbeidet sammen med blant andre Sande kommune, står det under kapittelet oppvekst: ”Nåværende skolestruktur opprettholdes. Det skal legges til rette for et godt oppvekstilbud nær der folk bor.”

Vi registrerer at i debatten om Galleberg skole er det ytret påstander om at Galleberg skole vil blitt nedlagt, uavhengig av hvilken vei Sande kommune går. Dette er ikke riktig.

Formuleringen i den politiske plattformen innebærer en forpliktelse om at alle nåværende skoler opprettholdes i den nye kommunen. Det gjelder naturligvis også Galleberg skole.

Vi ser ingen grunn til å legge ned Galleberg skole. I en drammensregion har tvert imot Nordre Sande et betydelig utviklingspotensial i årene som kommer. Galleberg skole reddes dersom Sande velger Drammensalternativet.

Tore Opdal Hansen, ordfører Høyre

Yousuf Gilani, varaordfører Venstre

Tove Paule, gruppeleder Høyre

Masud Gharahkhani, gruppeleder Arbeiderpartiet

Jon Engen-Helgheim, gruppeleder Fremskrittspartiet

Ståle Sørensen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

Odd A. Gusrud, gruppeleder Kristelig folkeparti

Sadi Emeci, gruppeleder Sosialistisk venstreparti

Haydar Øzbal, gruppeleder Drammen byliste

Nyhetsbrev til ansatte i Drammen kommune

Det er viktig med god informasjon i forbindelse med en kommunereform. Reformen er tema på månedlige ledermøter med alle virksomhetene. Den er også fast tema på drøftingsmøtene med de hovedtillitsvalgte og vernetjenesten. Odd og jeg har besøkt både enkeltvirksomheter og fagforeninger, for å informere. Vi har også hatt stand på temadager for Helse og omsorg. I mai ble det sendt ut et nyhetsbrev til alle de ansatte.

Nyhetsbrev ansatte mai 2016

Sande har utredet sine alternativer

Sande skal velge mellom alene, gå med Holmestrand, Hof og kanskje Re, eller Drammen, Svelvik og kanskje flere. Begge valg inneholder usikkerhet, men for Sande handler det ikke om usikkerhet på hva de velger. Det handler om et kulturvalg.

Sluttrapport Sande kommune

Rapporten slår fast at alene-alternativet er det som anbefales minst. Dette er ikke bærekraftig økonomisk.

Dersom Sande slår seg sammen med Holmestrand, så velger de å være en del av en distriktskommune. De velger å få innflytelse på landbrukspolitikken og arealdisponeringer sørover. Sande sentrum vil være ganske stort og kan konkurrere ut Holmestrand når det kommer til en del lokaliseringer. Sandesokningene forsterker sin Vestfoldidentitet og kan med en ny kommune hevde seg i konkurransen Horten og nye Færder. De vil også bli store nok til å kunne produsere en del tjenester selv, som i dag et satt ut i interkommunale selskaper, men dette vil innebære en del ekstrakostnader.

Dersom Sande slår seg sammen med Drammen vil de være med å bygge en regionhovedstad. De vil være med på å styre kinoen, badet, teateret og store arealer til industri, lettere næring og boliger. De vil få mer nasjonal oppmerksomhet om for eksempel store infrastrukturprosjekter. De vil miste sin Vestfoldidentitet, men for dem som orienterer seg nordover og mot Oslo, vil hverdagen kunne bli enklere. Kommunen vil bli stor nok til å produsere en del tjenester selv, som i dag ligger i interkommunale selskaper. Dette vil gi enklere administrasjon og besparelser. Sande sentrum vil bli mindre viktig enn i en Holmestrandkommune. Svelvik by og Sande landsby vil være en del av en flerkjernet samfunnsutvikling, hvor tjenestetilbudet ikke skal reduseres.

Drammen har mye gjeld, men samtidig et stort og  verdifullt eierskap. Det hentes ut store utbytter i EB, Lindum og kinoen. Mye av gjelden balanseres også opp med husleie, så økonomien er forutsigbar og robust.  Holmestrand har mindre gjeld, men bygger i dag på en økonomi som inkluderer eiendomsskatt. Det vil være utfordrende å fjerne eiendomsskatten i begge kommunene og samtidig opprettholde inversteringsambisjonene. Nye Holmestrand er likevel en kommune som vil få en forutsigbar økononmi.

Older posts