Vi går mot slutten av mai og kommunene avrunder sine medvirkningsprosesser. Her er en oppsummering over sluttspurten:

Svelvik skal ha en siste innbyggerundersøkelse snart og avholder i dag sitt siste folkemøte. Den første undersøkelsen viste et klart flertall for en sammenslåing. Kommunen har utvidet sitt samarbeid med Drammen de siste årene, og det er stor sannsynlighet for at Drammen og Svelvik vedtar sammenslåing.

Nedre Eiker skal ha folkeavstemning 7. juni og de avholder et folkemøte 26. mai. Det er kun Høyre som flagger et klart standpunkt for en kommunereform i Nedre Eiker, mens fra de andre partiene er det enkeltpersoner som er for, mens flertallet går mot. Innbyggerne i Nedre Eiker er positive til en sammenslåing, viser en tidligere innbyggerundersøkelse. Om en folkeavstemning vil støtte opp under innbyggerundersøkelsen, det må vi vente å se. I Hurum ble det JA, på både innbyggerundersøkelse og folkeavsteming, men rekruttering til folkeavstemninger utenom valg er vanskelig.

Øvre Eiker har ikke fått med seg opposisjonen på forhandlinger, men posisjonen forhandler likevel både med kommunene østover og med Modum. De skal avholde en ny innbyggerundersøkelse om saken. Det er nok viktig for Øvre Eiker hva Nedre Eiker gjør, da de har et utstrakt interkommunalt samarbeid.

Sande har ny folkeavstemning 16. juni. De fohandler både med Holmestrand/Hof og nordover. For Sande er det ikke bare et kulturvalg, mellom å bli med i en distriktskommune eller en bykommune (som det er for Øvre Eiker). Det handler også om tilknytning til en fremtidig mulig Buskerud/Akershus-region, eller en mulig Vestfold/Telemark-region. Sande har også et utstrakt samarbeid nordover, som det vil vli naturlig å reforhandle om de blir del av en større Holmestrandkommune. Blir de stående alene, vil de nok i større grad fortsette en del av samarbeidene nordover. Kommunestyret i Sande er delt omtrent på midten i sin preferanse mot Holmestrand eller nordover. Det sammen gjelder befolkningen.

Drammen har tatt sitt valg og hørt sine innbyggere gjennom undersøkelser, folkemøter og besøk hos lag og foreninger. For Drammen er det viktig å styrke sin stilling som regionhovedstad og ønsker derfor alle velkommen, som ønsker å bidra til å styrke regionen som én kommune. Svelvik støtter denne tankegangen.

Viktige datoer:

7. juni folkeavstemning Nedre Eiker

15. juni kommunestyremøte Sande og Nedre Eiker

16. juni folkeavstemning Sande

20. juni kommunestyremøte Svelvik

21. juni bystyremøte Drammen

22. juni kommunestyremøte Sande og Øvre Eiker