nytt hurum

Innbyggerne i Hurum kommune, her representert ved varaordfører Else Marie Tveit Rødby (Sp) og ordfører Monica Vee Bratlie (H) , har sagt et tydelig ja til å slå seg sammen med Røyken og Hurum.

Folk i Hurum har sagt et klart og tydelig ja til å slå seg sammen med Røyken og Asker i en ny storkommune. Det betyr at befolkningen har sett et tydelig behov for en kommunereform.

Innbyggerne i Hurum fra 16 år hadde tre valg da de gikk til stemmeurnene. Enten kunne de stemme for at Hurum skulle bestå som egen kommune, eller det såkalte vestfjordalternativet (med Røyken og Asker) eller den såkalte fjordbyen som består av Drammen, Svelvik og eventuell flere kommuner som måtte slutte seg til.

Det ble avgitt 2778 stemmer, noe som ga en valgoppslutning på 36.7 prosent. Det er en så lav oppslutning at svaret normalt kan gi grunn til tolkninger. Men svaret som ble gitt, var til gjengjeld svært tydelig. 1769 stemte for at Hurum burde slå seg sammen med andre kommuner, altså 63,7 prosent. Bare 969 stemte for at Hurum skulle stå alene, noe som tilsvarer 34,9 prosent. 40 stemte blankt.

Blant dem som stemte ja til at Hurum skal slå seg sammen med andre kommuner, var det massiv støtte til Røyken- og Asker-alternativet.  Hele 91,6 prosent ville at Hurum skulle orientere seg i retning Asker, mens vare 6,3 prosent ønsket at Hurum skulle orientere seg i retning Drammen.

 

 

Dermed skulle en kanskje tro at kommunene i Drammensregionen er skuffet over Hurums valg. Det er ikke riktig. Hurum har vært en svær positiv bidragsyter til den politiske plattformen som nå snart er sluttført, og Hurums bidrag vil derfor stå i plattformen, selv om Hurum nå har valgt å si nei til å se i retning Drammen. At Hurum velger å se i samme retning som naboen Røyken, er ikke overraskende.

For prosessen videre er det uansett positivt at Hurum nå sier ja til kommunereformens intensjoner. Det kan være en katalysator også for utviklingen vest for Drammensfjorden.

En valgoppslutning på godt under 40 prosent, er lavt. Samtidig innebærer valgoppslutningen nok at innbyggerne synes det er greit at Hurum slår seg sammen med andre. Nei-siden har i alle fall ikke greid å mobilisere sine velgere nevneverdig, noe som er overraskende siden så mange partier mente «Hurum alene» var veien å gå.