nytt hurum

Exit Hurum? Varaordfører Else Marie Tveit Rødby (nærmest kamera) og ordfører Monica Vee Bratlie er spente før folkeavstemningen i Hurum mandag. Uansett utfall fortsetter forhandlingene blant de øvrige kommunene rundt bordet.

Til tross for en sterk oppfordring fra Fylkesmannen om å sette seg til forhandlingsbordet, uteble Lier fra samtalene om å danne en ny storkommune i Drammensregionen i Sande onsdag. Det satte imidlertid ingen demper på forhandlingsklimaet, og kommunene møtes igjen til uka.

Det lå an til at forhandlingene kunne sluttføres onsdag fordi Hurum arrangerer folkeavstemning førstkommende  mandag, men særlig Øvre Eiker ønsket seg noe bedre tid. Dette ønsket ble innvilget fordi selve forhandlingsplattformen er bygd opp som en generell del først og deretter en kommunespesifikk del der de ulike kommunenes visjoner og forventninger til en ny kommune kommer til syne. Den generelle delen av plattformen er nå på det nærmeste ferdig, og dermed kan innbyggerne i Hurum studere både denne og den spesifikke delen for Hurum før de bestemmer seg.

For Øvre Eiker sin del er det viktig å inkludere grendeutvalgene slik at disse får en reell medbestemmelse i prosessen videre. Dette ønsket hadde ingen av kommunene problemer med å slutte seg til, og derfor sluttføres ikke forhandlingene ennå. Neste uke skal også det nye inntektssystemet for kommunene avgjøres i Stortinget, og dette kan også få betydning for forhandlingsviljen. Selv om regjeringen gang på gang hevder at kommunereformen ikke er en økonomisk reform, er det ikke tvil om at kommuneøkonomi er et sentralt bakteppe i forhandlingene.

For Hurum kan onsdagens møte ha vært det siste forhandlingsmøtet. Hurum Høyre har tydelig anbefalt at kommunen går i retning Asker.  I en fellesuttalelse sier Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, MDG, KRF og SV i Hurum at alternativet Hurum alene er blitt underkommunisert som et likeverdig alternativ i den pågående debatt om kommunesammenslåing. Derfor ønsker disse partiene å presisere for Hurums befolkning at Hurum som selvstendig kommune, kan gå fremtiden lyst i møte også om det er dette flertallet i folkeavstemningen ønsker.

«Vi har ingen konkrete og faktabaserte holdepunkter for at Hurum ikke skal kunne stå støtt på egne bein også i fremtiden,» heter det blant annet i uttalelsen. På bakgrunn av dette kan det godt være at Hurum enten beveger seg i retning Asker eller velger å stå, på egne ben. Uansett påvirker ikke dette forhandlingene i Drammensregionen. De verdifulle og gode innspillene Hurum har kommet med gjennom prosessen blir også værende i plattformen, selv om Hurum velger å stå utenfor. Nedenfor kan du lese den ferskeste versjonen av den politiske plattformen.

plattform