Bystyret i Drammen fikk i går en grundig gjennomgang av den politiske plattformen som skal være grunnlaget for dannelse og drift av en ny kommune. Gruppelederne for de to største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, ledet arbeidet. De har også vært representert i forhandlingsutvalget, sammen med ordfører Tore Opdal Hansen.

Over 20 medlemmer av bystyret møtte til gjennomgangen, og de fleste partier var tilstede med representanter. Arbeidet er et ledd i å forankre innholdet i plattformen, før man nå har de siste rundene med forhandlinger.

Tilbakemeldingene fra salen var overveiende positive. Drammens folkevalgte var mer opptatt av å sikre interessene til de mindre kommunene som deltar, enn å opphøye egne prioriteringer. Dette viser at bystyret står samlet i ønsket om å danne en ny kommune og at kommunene som inkluderes i dette arbeidet blir behandlet med respekt.

Neste forhandlingsmøte er i dag, onsdag 4. mai, i Sande. Hurum må nå avslutte, da de skal ha folkeavstemming mandag 9. mai. Da får vi se om hvilke retning Hurum velger videre.