drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: april 2016 (page 2 of 2)

Dokumenter til Holmsbu 18-19 april

Program: Program Holmsbu

Deltagerliste: Foreløpig deltakerliste Holmsbu

Siste versjon av den politiske plattformen: Politisk plattform etter 30 03 16 m kommunespesifikk del 150416

Endringsforslag til kapittel om Fellesnemnd: Endringsforslag til kap 9 om Fellesnemnd_Hurum og Nedre Eiker

Notat til vurdering om ny kommune bør opprettes 2019 eller 2020: Opprettelse av ny kommune 2019 eller 2020

 

Vi møtes på Holmsbu for å snakke om framtidas kommune

Mandag og tirsdag møtes et 80-talls politikere, ledere og tillitsvalgte i kommunene i og rundt Drammen for å utveksle erfaringer og se framover. Noen av oss vil også vurdere om vi bør danne en ny kommune sammen.

holmsbuKommunereformen er den blitt kalt, men egentlig handler det om hvordan vi skal innrette oss for å møte morgendagens utfordringer i en attraktiv region med høy befolkningsvekst. Drammen og Svelvik har en intensjonsavtale om å danne en ny kommune sammen, og dessuten har Hurum satt seg til bordet for å bli med på å lage en felles politisk plattform. Om andre kommuner i løpet av disse to dagene setter seg ved bordet, gjenstår å se. Uansett er det verdifullt og møtes på denne måten til en konstruktiv naboprat, både for å lære av hverandre og diskutere felles utfordringer.

Til å hjelpe oss med diskusjonene har vi fått eksterne foredragsholdere til å inspirere oss. Harald Danielsen, rådmann i Arendal, en kommune som nylig har signert intensjonsavtale med fire omkringliggende kommuner, vil snakke om behov for nytenking og utviklingskraft i fremtidens kommune. Marte Winsvold, statsviter ved Institutt for samfunnsforskning, skal snakke om nærdemokrati og det gode lokalsamfunn. Ordførerne Erlend Larsen og Bjarne Sommerstad i henholdsvis Stokke og Andebu, forteller om sine erfaringer fra prosessen i Vestfold, samt de utfordringene en nå står overfor. Vår fylkesordfører orienterer om fylkene og regionreformen.

Mellom disse foredragene blir det diskusjoner oss politikere i mellom, og neste dag, tirsdag 19. april orienterer ordførerne i Drammen, Hurum og Svelvik om den politiske plattformen som er under opparbeidelse. Fram til lunsj blir det drøftinger, der de ulike kommunene enten setter seg til bordet eller blir observatører.

Over 80 påmeldte til dette seminaret sier mye om hvilken prioritet dette arbeidet har i kommunene som deltar. Ordførerne i Svelvik, Hurum, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Lier kommer, alle med betydelige delegasjoner. Det gjør også fylkesordføreren og fylkesrådmannen i Buskerud. Bare Røyken har signalisert at et tettere samarbeid i retning Drammen ikke er noe for dem. Lier har vedtatt et nei, men holder bakdøra åpen. Nedre Eiker stiller med den største delegasjonen, hele atten personer, inklusive tillitsvalgte og vernetjenesten.

Program Holmsbu

Vi reiser til Holmsbu, løfter blikket og ser inn i fremtiden: Hvordan blir morgendagens kommuner? Her er et foreløpig program

Mandag 18. april

1200 – 1300:       Lunsj

1300 – 1310:       Ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie, ønsker velkommen.

1310-1320:          Dagens programleder og prosessveileder, Henrik Dons Finsrud fra KS orienterer litt om dagen og hva vi forventer oss av den.

1320-1350:          ”Morgendagens fylker og regioner”. Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg.

1350-1420:          ”Nye tider krever nye løsninger”. Harald Danielsen, rådmann i Arendal om innovasjon og utviklingskraft i kommunene.

1420-1500:          Diskusjoner i grupper

1500-1515:          Pause

1515-1545:          ”Et godt lokalsamfunn, om nærhet og deltakerdemokrati”. Marte Winsvold, statsviter.

1545-1630:          Diskusjoner i grupper

1630-1645:          Pause

1645-1715:          ”Framtidas samfunnsfloker – om utfordringer vi står overfor”. To ordførere i Vestfold, Bjarne Sommerstad, Andebu og  Erlend Larsen i Stokke er i ferd med å danne en ny kommune sammen.  De forteller om erfaringer og utfordringer.

1715-1800:          Diskusjon i grupper

1900:                     Middag

19. april

09.00 – 1200:     Ordførerne Andreas Muri i Svelvik, Tore Opdal Hansen i Drammen og Monica Vee Bratlie i Hurum er i ferd med å skrive en politisk plattform sammen. De presenterer plattformen. Deretter blir det drøftinger der alle er velkomne til å medvirke, enten aktivt ved forhandlingsbordet eller som observatører.

Foreløpig deltakerliste Holmsbu

Hurum kommune

Monica  Vee Bratlie, ordfører (H)

Ivar Granum, gruppeleder Ap

Else Marie Rødby, varaordfører, Sp

Heidi Sorknes, gruppeleder Høyre

Trond Røed, gruppeleder Frp

Christian Dyresen, gruppeleder Venstre

Helge Haugen, gruppeleder MDG

Lars Joakim Tveit, rådmann

Øydis Jahren, kommunalsjef

Randi Dahl Jørgen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Linda Moe, hovedvernombud

Heidi Jacobsen, Utdanningsforbundet

Nedre Eiker

Bent Inge Bye, ordfører, Ap

Elly Therese Thoresen, varaordfører Høyre

Lajla Hvaal, gruppeleder Ap

Thor-Sigurd Syvaldsen, Ap

Anne Sørensen, MDG

Jostein Kretz, V

Tor Orsteen, SV

Knut Gjerde, FrP

Eili Bakketun, H

Leni Stokkenes Halvorsen, H

Turid Solberg Thomassen, KrF

Magnus Weggesrud, Sp

Truls Hvitstein, rådmann

Berit Bakkane, fagansvarlig

Kristin Høibakk, hovedtillitsvalgt,

Kari-Ann Johnsen, hovedverneombud

Lier

Gunn Cecilie Ringdal, ordfører, Høyre

Brynhild Heitmann, varaordfører KrF

Gunnar Nebell, Ap

Julie Blom Landmark, prosjektleder

Einar Jørstad, kommunalsjef

Eva Andersen, tillitsvalgt

Aina Sjøøsten Nilsen, tillitsvalgt

Svelvik

Andreas Muri, ordfører H

Mads Hilden, gruppeleder Ap

Jonn Gunnar Lislelid, De uavhengige

Vigdis Maudal Krohn-Hansen, Ap

Kristin Moe Surlien, Høyre

Inge Høyen, Sp

Runar Berg, Ap

Trond Kjeldås, Venstre

Øystein Lauritzen, Frp

Ranveig Hushovd, hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Leif Tangen, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Gro Herheim, rådmann

Leif-Arne Steingrimsen, kommunalsjef

Ann-Synnøve Horten, samfunnsplanlegger.

 

Øvre Eiker

Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Høyre

Jørgen Firing, gruppeleder Ap

Kjell E. Grønbeck, gruppeleder KrF

Vegard Hustad, gruppeleder MDG

Elisabeth Uggen, gruppeleder FrP

Svein Ludvig Larsen, gruppeleder Sp

Trude Andersen, rådmann

Morten Lauvbu, seksjonsleder

Kamilla Bekkeseth, tillitsvalgt

Anne Grete Raaen, hovedvernombud

Sande

Elin Gran Weggesrud, ordfører Ap

Per Martin Berg, Venstre

Sindre Stang, Høyre

Tove Ødeskaug, Senterpartiet

Olav Grande, rådmann

Drammen

Tore Opdal Hansen, ordfører, H

Yousuf Gilani, varaordfører, V

Tove Paule, gruppeleder H

Jannike Thorsen, H

Masud Gharahkhani, gruppeleder Ap

Merete Andrea Risan, Ap

Jon Helgheim, gruppeleder Frp

Ståle Sørensen, MDG

Arve Vannebo, Ap

Haydar Øzbal, Drammen Byliste

Billy Taranger, KrF

Trine Borge Johansen, Sp

Osmund Kaldheim, rådmann

Trond Julin, kommunaldirektør

Ulla Nordgarden, prosjektleder

Odd Myklebust, prosjektleder

John Ole Olsen, hovedvernombud

Kjersti Ebbestad, tillitsvalgt

Laila Evensen, Fagforbundet.

Anne W. Høyer, Delta

 

Fylkesmannen i Buskerud

Helen Bjørnøy, fylkesmann

Runar Hannevold, rådgiver

Modum kommune

Anita Skretteberg, Høyre

Elin Mariboe Hovde, MDG

Buskerud fylkeskommune

Roger Ryberg, fylkesordfører, Ap

Georg Smedhus, fylkesrådmann

Kjersti Bærug Hulbak, spesialrådgiver

Lavrans Kierulf, gruppeleder Frp

KS

Henrik Dons Finsrud, prosessveileder

Media

Silje Sjursen Skiphamn, Dagsavisen Fremtiden

Tore Shetelig, Drammens Tidende

 

 

 

 

 

 

 

Erfaringer fra Sandefjord, Andebu og Stokke

Sandefjord, Andebu og Stokke ligger foran oss i løypa med å danne ny kommune. De teller ned til 1. januar 2017, da skal Nye Sandefjord oppstå. For å høre om deres erfaringer så langt, møtte en delegasjon fra Svelvik, Hurum og Drammen ordfører Bjørn Ole Gleditch fra Sandefjord, ordfører Erlend Larsen fra Stokke og prosjektrådmann Gudrun Grindaker, som blir rådmann i nye Sandefjord 1. januar.

Hva har dere gjort rett, og hva bør vi passe på? Dette var spørsmål vi stilte oss. Svaret for den politiske fasen før vedtak, var Ha tillit til hverandre. Det er umulig å lage en politisk plattform som sikrer 100%. Plattformen bør være overordnet og detaljene må man ha tillit til at blir utabeidet best mulig underveis. Erlend Larsen fra Stokke fortalte at han ikke hadde vært så interessert i selve skrivingen, men mer samtalene med de andre partene, det å bli kjent og skape kjemi. Dersom dette er på plass, så skapes tillit til det videre arbeidet.

En annen ting som ble nevnt, var et sitat fra ordfører i Holmestrand: Ikke ta utgangspunkt i det beste fra hver kommune, dette hindrer oss i å skape noe nytt sammen. Altså, bruk muligheten til forbedring og synergier, ikke klipp og lim gamle systemer.

Gudrun Grindaker gav oss klare råd: kartlegg hva dere har og hva behovet er; IKT-systemer, arkiv, personell og kompetanse, bygninger, rammeavtaler. Mye kan gjøres før prosjektrådmann er på plass, da få har sterke følelser for hvilke IKT-systemer som velges, bare de virker.

De hadde ikke ennå god oversikt over kostnadene for sammenslåingen, men at 10 mill på kartlegging og samkjøring av systemer var for lite, det var nå klart. De påpekte også viktigheten av å bruke penger på kulturbygging. Møtet var svært nyttig og vi kommer helt sikkert til å dra ned til Sandefjord igjen.

Stor interesse for folkemøte i Svelvik

Presentasjonen: Folkemøte – 11 04 16 Svelvik

Det måtte bæres innn ekstra stoler fra hele rådhuset, da over 70 møtte opp på folkemøte i Svelvik mandag 11 april. De fikk innføring i den politiske plattformen og kunne gå rundt og gi sine innspill og meninger til politikere som jobber med kommunereformen.

Mange var positive, men det var også negative stemmer i rommet. Hvor er ungdommen? Hvorfor blir det ikke folkeavstemming? Dette var noen av spørsmålene som kom opp i plenumsrunden på slutten, selv om ordfører Andreas Muri ikke hadde åpnet for diskusjon i salen. Det skal utsettes til det siste folkemøtet, som kanskje kommer på Nesbygda.

Kommunereform vekker følelser blant innbyggere i små kommuner. For å sikre god informasjon og ikke miste fokus i en polarisert debatt, skulle diskusjonen skje i små grupper og ikke i plenum. Det sikrer at alle får sagt sin mening, og dette klarte politikerne i Svelvik å få til. Møtet ble holdt med god stemning og innbyggerne fikk sagt sitt.

Den politiske plattformen ligger på denne siden, under Referater fra Drammen og Svelvik +

Det som vekket mest interesse var bruken av de 10 millionene, som er foreslått brukt til stedsutvikling i kommunene. Alt fra varmt vann i bassenget og bedre eldreomsorg til utbedring av badeplasser, turveier og Kirketorget kom opp. Hadde det bare vært 500 mill…

Buskerud, Akershus og Østfold snakker sammen om storfylke

foto hurum

Sammen rundt Oslo. Bilde fra paneldebatt på et stormøte i Holmsbu i går og i dag. Fra venstre fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H), statssekretær Paul Chaffey (H) og nærmest kamera Andreas Halse, Ap-politiker i Oslo.

Tre fylker rundt Oslo snakker sammen om å bli ett storfylke med nær 1,2 millioner innbyggere. Intensjonsavtale kan foreligge allerede før sommeren. For Drammensregionen kan dette få store og svært positive konsekvenser.

To møter denne uken har pekt i samme retning: Svelvik og Drammen kommuner, samt Buskerud og Vestfold fylkeskommuner møttes hos Buskerud fylkesordfører Roger Ryberg for å drøfte hvilke konsekvenser det får når Vestfold-kommunen Svelvik danner en ny kommune sammen med Drammen. Konklusjonen på det møtet var at enten det er snakk om videregående skoler, museer eller kollektivtrafikk, så vil dette bli løst til brukernes og befolkningens beste. Nye fylkesgrenser blir ingen hindring.

Samtidig sa fylkesordfører Roger Ryberg til representantene for Vestfold fylkeskommune at Buskerud har et godt forhold til Vestfold og Telemark, men at Buskerud nå snakker enda bedre med Akershus og Østfold. Dette poenget ble ytterligere understreket på et stormøte på Holmsbu Spa i går, torsdag 31. mars, der kommunene Bærum, Asker, Røyken og Hurum møttes for å snakke sammen om å danne en mulig felles kommune.

Dette møtet avklarte to ting: En ny eventuell storkommune kommer ikke Bærum til å bli en del av. Hurum mener rett og slett at en ny kommune som inkluderer Bærum, rett og slett blir for stor. Dernest ble det avklart at et nytt storfylke er svært aktuelt og sterkt ønsket av både Akershus og Buskerud, og trolig blir Østfold med.

Bakgrunnen for dette er at de tre fylkene har en slags felles funksjon. De er alle tre en del av Oslo-regionen. De opplever omfattende pendling ut og inn av Oslo. Innbyggerne i alle tre fylkene bruker hovedstaden jevnlig. De har felles utfordringer knyttet til samferdsel, kollektivtransport, reiseliv og flere andre områder.

En annen viktig grunn er fylkene rundt de to andre større byene i Norge, Bergen og Trondheim, har allerede funnet hverandre.  Trøndelag og Nordmøre ser ut til å bli ett fylke, og Vestlandet med Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane blir etter all sannsynlighet ett fylke, eller region om man vil. I så måte er det viktig at en også på Østlandet viser muskler og foretar de samme strategiske grepene som en gjør i resten av landet.

Hvor realistisk er dette? Det er svært realistisk. De to fylkesordførerne i Akershus og Buskerud, henholdsvis Anette Solli (Høyre) og Roger Ryberg (Ap) roste hverandre opp i skyene, og takket hverandre for en svært konstruktiv prosess.

Det ble også understreket at når Høyre og Ap er enige om noe, så blir det i regelen noe av. Begge gledet seg også til å arrangere felles fylkesutvalgsmøter og fylkesting, nettopp for å understreke fellesskapet mellom Buskerud og Akershus. For Buskerud fylke er også en sterkere tilknytning til Osloregionen lite kontroversielt. Både Drammensregionen, Hallingdal, Ringerike og teknologihovedstaden Kongsberg har interesser i dette. Det samme har Midtfylket. For Buskerud er det innlysende at man har mye mer tilfelles med et Stor-Oslo enn med Vestfold og særlig Telemark.

På møtet i Holmsbu førte dette til at den kommende regionreformen ble vel så mye snakket om som den pågående kommunereformen. For Hurum og Røyken som kanskje tar farvel med eksisterende Buskerud fylke for å bli en del av en større kommune i Akershus, er dette avklarende. De blir uansett en del av et regionfellesskap dersom de tre fylkene finner sammen. Oslo kommer ikke til å bli en del av det nye storfylket. Oslo er landets eneste storby og har sine egne utfordringer, men Oslo kommer til å ha tett kommunikasjon og søker et nært samarbeid med fylket/fylkene rundt seg.

For Drammensregionen kan et storfylke rundt Oslo få stor betydning. Representanter fra både Akershus og Oslo som deltok på Holmsbu-samlingen, understreket hvor viktig det er å ha større byer rundt Oslo. Det er først da en for eksempel virkelig kan få utnyttet et godt kollektivtilbud. Disse byene blir ikke da konkurrenter til hovedstaden, men kan på avlaste det store presset på en overfylt hovedstad. For Drammen representerer dette store muligheter. Drammen blir den nærmeste og viktigste samarbeidsbyen for Oslo.

Hva kan eventuelt ødelegge for en slik konsekvens av regionreformen? En kan tenke seg en deling av Akershus der vestsiden (Asker og Bærum) går sammen med Buskerud og Vestfold og kanskje Telemark. Det er bare det at denne løsningen er det ingen som ønsker, for da vil en ikke utnytte den synergien som ligger i at fylkene rundt Oslo går sammen.

En annen utfordring er at flere statlige etater (politi og høyere utdanning, eksempelvis) har organisert seg på en måte som nesten forutsetter et fellesskap mellom Buskerud, Vestfold og Telemark. På den annen side har helsevesenet orientert seg ”riktig”. Vestre Viken helseforetak inneholder kommuner fra både Buskerud og Akershus.

Men hva med folkestyret, var det noen som spurte på Holmsbu. Det er de færreste som føler en sterk tilknytning til fylkeskommunen, og hva når den blir enda større? Blir ikke da bare relasjonen til innbyggerne enda svakere? Rådmannen i Hurum, Lars Tveit, var den som hadde det mest konstruktive svaret på den utfordringen. Han mente at de folkevalgte i en slik storregion burde rekrutteres fra kommunestyrene og ikke gjennom egne valg, i og for seg på samme måte som folkevalgte ble rekruttert til fylkestingene på, før 1975.

 

 

 

Newer posts