tore

Etter et langt forhandlingsmøte i Nedre Eiker i dag, er det blitt en god tone mellom naboene Nedre Eiker og Drammen. Det betyr at det etter all sannsynlighet vil bli en avtale mellom Drammen, Svelvik, Hurum og Nedre Eiker som Nedre Eiker kan gå til folkeavstemning på.

Årsaken til den gode stemningen mellom Drammen og Nedre Eiker er at de to store kommunene med henholdsvis 67.000 og 25.000 innbyggere blant annet har beslektede  interesser knyttet til eldreomsorg. Mens Nedre Eiker lenge har ønsket, men ikke har hatt råd til en storstilt sykehjemsutbygging, ser også Drammen behov for en eldresatsing om få år. Samtidig står Nedre Eiker foran betydelige investeringer de kommende år som blir vanskelig å realisere som egen kommune. Nedre Eiker trenger de økonomiske musklene en større kommune kan gi. Også andre felles interesser gjør at kommunestyret i Nedre Eiker etter all sannsynlighet nå går for en folkeavstemning 7. juni.

Hurum skal ha folkeavstemning allerede 9. mai, og derfor jobbes det nå intenst med å få ferdig en politisk plattform som alle kommunene kan akseptere. De kommunene som møttes i Nedre Eiker i dag, skal derfor også møtes i Hokksund torsdag. Mens de politiske partiene i Nedre Eiker har en felles interesse knyttet til å delta i videre forhandlinger, er ikke dette nødvendigvis tilfellet i Øvre Eiker. Der signaliserte opposisjonen representert ved Jørgen Firing (Ap) og Svein Ludvig Larsen (Sp) at de ikke ønsker å forhandle. Øvre Eikers ordfører, Ann Sire Fjerdingstad, understreket imidlertid at flertallet ønsker å gå videre. Hurum Aps Ivar Granum oppfordret sterkt opposisjonens politikere i Øvre Eiker om å sette seg til bordet også i fortsettelsen. Hvilken posisjon Øvre Eiker får i forhandlingene videre, blir avklart i kommunestyremøte onsdag.

Svelvik og Drammen har arbeidet med plattformen lenge, og disse kommunene har forlengst funnet tonen. Sande er den sist ankomne, og Sande skal også gå til folkeavstemning i juni. OIgså Sande ønsker seg derfor en politisk plattform som de kan gå til folkeavstemning med. Men akkurat som Hurum og Øvre Eiker, snakker Sande med flere. Hurum snakker også med Røyken og Asker. Øvre Eiker snakker med Modum og Sande snakker med Holmestrand. Fortsatt er det altså uvisst hvem som går hvor og hvem som blir stående alene.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (bildet), sa til forsamlingen at han er godt fornøyd med stemningen rundt bordet. Ideelt skulle han ønsket at kommunene kanskje var mer interessert i å diskutere synergier og hva en kan få til i en ny kommune, samtidig som han har stor forståelse for at de enkelte kommunene gjerne vil vite hva det er mulig å oppnå i en ny, felles kommune.