Vi inviterer til folkemøte om kommunereform. Dette er andre møtet om temaet, og stedet er Drammensbiblioteket. Det første møtet dreide seg om hvorfor vi jobber med en kommunereform, sett fra regjeringens og forskernes side. Nå skal vi høre om hva Drammen gjør og hva drammenserne vil ha.

Ordfører vil innlede ved å fortelle om prosessen med kommunereform og status. Han vil også fortelle om den politiske plattformen og hvor langt arbeidet er kommet med den. Her er kan du lese utkastet etter siste drøftingsmøte:

Politisk plattform etter 260416

Vi har også invitert viktige samfunnsaktører, som skal si litt om sine ønsker og behov for en ny kommune. De som er inviterte er Dag Andersen fra Næringsforeningen i Drammensregionen, Soroor Talebpour fra Ungdomsrådet og Jan Rockstad fra Drammen Idrettsråd.

Lag og foreninger i Drammen vil få invitasjon til dette åpne møtet. Det vil også bli annonsert i media og på sosiale medier. Vi håper mange vil komme, for å høre, lære og gi tilbakemeldinger på hva vi ønsker kommunen skal bli i framtida.

Det blir enkel servering.

Hvor: Drammensbiblioteket

Når: Mandag 2 mai, kl. 1800-2000