Kommunereform: Diskusjonen går rundt bordet i røda rommet på Kjøsterud. Fra venstre: Emma, Simona, Sander, Karim og Siri.

Kommunereform: Diskusjonen går rundt bordet i røda rommet på Kjøsterud. Fra venstre: Emma, Simona, Sander, Karim og Siri.

Hva mener ungdomsskoleelever om kommunereformen? Hvordan ser de for seg at morgendagens kommune ser ut? Vi har vært på en liten turné til flere av Drammens ungdomsskoler – og de unge er svært positive til en større kommune.

I alt 400 ungdomsskolelever fordelt 49 grupper ved Svensedammen, Kjøsterud, Marienlyst og Gulskogen ungdomsskoler har de siste ukene diskutert kommunereformen, og hele 44 av disse gruppene stiller seg positive til reformen. Det betyr at rundt 350 elever, eller omlag 87 prosent, mener det er positivt at kommuner i og rundt Drammen forenes i en ny og større kommune.

Når en ser på de ulike skolene, er det imidlertid delte oppfatninger av hvilke kommuner en mener hører mest sammen. Mens Kjøsterud på Åssiden mener det er mest hensiktsmessig at Nedre Eiker og Drammen finner sammen, er elevene på Konnerud mest opptatt av at Drammen og Lier finner tonen. På Gulskogen er elevene delt omtrent på midten i synet på hvilke kommuner som passer best sammen.

Da forfatteren av denne bloggposten nylig besøkte Kjøsterud skole på Åssiden var egasjementet stort om kommunereformen og hva den betyr for fremtidens kommuner. Prosjektleder i kommunen, Ulla Nordgarden, ga først elevene en innføring i hva en kommune er, hvilke oppgaver den har, og deretter forklarte hun hvorfor landets kommuner i disse dager diskuterer grenser, samarbeidsformer og hvorfor det kan være  smart å endre på grenser som i hovedsak har uforandret de siste femti år, samtidig som samfunnet har vært og er inne i en rivende utvikling. I 1965, for femti år siden, bodde det 46.000 i Drammen, nå bor det 67.000 – og befolkningsmengden øker raskt, år for år.

For bystyret i Drammen er det viktig å vite hva de unge mennesker. Kommunereformen er til for dem, og det er framtidas kommunekart som nå er på tegnebrettet. Derfor spør vi blant annet i det gruppearbeidet som elevene blir invitert til, om Drammen bør danne en ny og større kommune sammen med andre, og hvem dette i så fall bør bli. Også om det hadde elevene på Kjøsterud sterke synspunkter, og vi la merke til at kommunereformen verket virket skremmende eller tåkebelagt for ungdomsskoleelevene på Kjøsterud. Tvert imot var de unge opptatt av å se muligheter.

 

Silje, Emily og Jonas diskutere morgendagens kommune.

Silje, Emily og Jonas diskutere morgendagens kommune.