holm100

Nesten 90 folkevalgte, byråkrater og tillitsvalgte møttes på Holmsbu mandag og tirsdag denne uken.

Samlingen på Holmsbu ble akkurat den suksessen arrangørkommunene håpet på, og samtalene fortsetter allerede fredag førstkommende.

Begge Eiker-kommunene, Hurum, Svelvik og Drammen har bidratt til planleggingen, og vi har også hatt hjelp av KS med å snekre sammen det faglige programmet som fant sted mandag. Programmet fortsatte tirsdag der kommunene i fellesskap kom med innspill og forbedret den allerede eksisterende utkastet til politisk plattform, for de kommunene som etter hvert ønsker å medvirke til en storkommune i regionen.

Det faglige programmet besto av faglige innledere og påfølgende diskusjoner i grupper. Før Holmsbu var det tre kommuner som forhandlet om en politisk plattform: Drammen, Svelvik og Hurum. Øvrige kommuner har ikke satt seg til bordet og deltok også på Holmsbu bare som observatører. Det gjaldt også Lier, Sande og Røyken som ikke har ønsket å delta i samtaler med Drammen, Svelvik og Hurum.

Eiker-kommunene har så langt hatt avstand til prosessen, men Nedre Eiker signaliserte før Holmsbu et ønske om å snakke sammen. Nedre Eiker går til folkeavstemning 7. juni, og vil i den forbindelse ha et avtaleutkast som kan presenteres for innbyggerne. I den forbindelse har Nedre Eiker klare forventninger til en eventuell ny kommune, og samlingen på Holmsbu ble benyttet til å klargjøre disse forventningene eller ønskene om en vil. Både Nedre Eiker og Øvre Eiker kom med innspill til en ny felles, politisk plattform for en eventuell ny storkommune.

Disse forventningene var slett ikke skremmende for noen, og ga tvert imot grunnlag for videre samtaler. Både Drammens og Svelviks ordførere ga uttrykk for at Eiker-kommunenes innspill bidro til en bedre og grundigere plattform.

Nye samtaler finner sted på fredag. Partene er nøye med å kalle samtalene for sonderinger, ikke det mer forpliktende uttrykket «forhandlinger». Bakgrunnen for det er at særlig Øvre Eiker ikke har forankret prosessen internt i egne partier ennå, og dessuten snakker også Øvre Eiker med Modum.

Men dette innebærer at det blir flere samtaler i tiden fremover, i alle fall med Nedre Eiker og kanskje også med Øvre Eiker. Sande avklarer sin posisjon i et kommunestyremøte i kveld. Mange folkevalgte i Sande føler seg bundet av folkeavstemningen i høst som ga et nei til at Sande skal slå seg sammen med noen, men mye vann har rent ut i Sandebukta siden den tid – og spørsmålet mange sandesokninger stiller seg nå er om det er smart av Sande å bli stående alene når så mange kommuner rundt dem finner sammen. I spørsmålet om Sande bør se nordover eller sørover, er befolkningen delt på midten.

Samtale rundt bordet: Fra venstre Olav Skinnes, Gunn Cecilie Ringdal

Holmsbu4

holmsbu 5