sommerstad

Bjarne Sommerstad (Andebu – bildet) og Erlend Larsen (Stokke) er omreisende ordførere i kommunereform. Med humor og kunnskap fortalte de forsamlingen hvorfor de ønsker sammenslåing for sin kommune, og hvorfor de valgte en storebror som Sandefjord, og ikke samarbeid med likere kommuner.

Svaret var at begge tror kommunene vil få flere oppgaver, samtidig som de så at de allerede i dag er de utsatte med hensyn til å få gjort dagens pålagte oppgaver. Sykemeldinger kan gjøre at oppgaver ikke blir utført, flere og flere oppgaver settes ut til interkommunale selskaper under kontroll av styrer, istedet for folkevalgte.

De to ordførerne har ulik partitilhørighet, men forteller begge om et ufarlig samarbeid bygd på tillit. Sommerstad representerer Senterpartiet, mens Larsen  er Høyre-ordfører. Poenget med å bygge en ny kommune sammen bestående av kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke er både å sikre innbyggerne gode tjenester, men også å stå bedre rustet til morgendagens utfordringer.

Etter foredraget som fant sted på lunsj-til-lunsj samliongen på Holmsbu denne uken, var det flere lokale politikere som ville vite mer om erfaringene fra de såkalte SAS-kommunene. Ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen (H) ville vite om hva den aller største utfordringen hadde vært i prosessen fram mot å danne en ny kommune. Til det var svaret at det egentlig ikke hadde vært noen store utfordringer. Det har vært en stor jobb, større enn man forestilte seg, men prosessen har hele veien vært bygd på tillit,  og når man har tillit til hverandre,l er det enklere