winsvold

Hva med folks nærhet til politikere og beslutningsprosesser når kommunen blir større? Og motsatt: Hva med folkevalgte som føler større distanse til velgerne? Dette nærdemokratiske dilemmaet ble belyst på Holmsbu-samlingen mandag, og Øvre Eiker fremstår som et lysende forbilde.

Det var statsviteren Marte Winsvold (bildet) ved Institutt for samfunnsforskning som trakk opp noen nærdemokratiske problemstillinger da folkevalgte, tillitvalgte og byråkrater fra Drammen, Svelvik, Hurum, Røyken, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og Modum møttes for å snakke om kommunereformen denne uken. Det er mange fordeler ved at kommunen blir større, men avstanden mellom folkevalgte og folk blir nødvendigvis større. Men det fins måter å utvikle nærdemokratiske løsninger som kan gjøre avstanden mindre.

For det første handler det om at de folkevalgte må ut av rådhuset og møterommene for å møte folk der de bor og der de jobber. Politikerne må ut til folket. Dernest handler det om å utvikle et nærdemokrati, der folk på tettsteder og i bydeler har personer og møtesteder de kan bruke og henvende seg, når de vil bli lyttet til. Der fins det ulike modeller. Danske Holbæk kommune på Fyn er kjent langt utenfor Danmarks grenser. Gjennom den såkalte lokalforamodellen jobber Holbæk kommune aktivt for å skape en god kultur og gode betingelser for engasjement og medvirkning.

Det er de ulike skolekretsene i Holbæk som danner utgangspunktet for nærdemokratiordningen. Lokalforumet består av en arbeidsgruppe som organiserer regelmessige dialogmøter der byrådspolitikere møter. Dette lokalforumet fungerer også som en paraplyorganisasjon for lag og foreninger. De folkevalgte skifter dialogutvalg årlig slik at alle lokalpolitikere på den måten blir kjent med alle lokalsamfunn i kommunen. Dette er bare ett eksempel på hvordan Holbæk arbeider for å styrke  nærdemokratiet.

På Holmsbu-samlingen var det særlig erfaringene fra Øvre Eiker som gjorde mange folkevalgte nysgjerrig. Øvre Eikers grendeutvalg har vakt nasjonal oppmerksomhet. Disse grendeutvalgtene virker i hvert av kommunens tettsted, og erfaringene med dem er svært gode. De har både en sterk påvirkning om utviklingen på hvert tettsted, og i tillegg genererer de mye aktivitet og lokalpatriotisme. Slike grendeutvalg kan bli blant forbildene for den nye kommunen i Drammensregionen, enten Øvre Eiker selv ønsker å være med eller ikke.