Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum, åpnet seminaret på Holmsbu, med omtrent 90 påmeldte; politikere, administrasjon, tillitsvalgte og verneombud og noen journalister. Etter en god lunsj var alle klar til å sette seg ved bordene, se framover og diskutere sammen.

Henrik D Finsrud fra KS er dagens prosessveileder. Han introduserte dagens første taler, fylkesordfører Roger Ryberg. Ryberg informerte forsamlingen om regionreformen og Buskeruds innfallsvinkel til det arbeidet. Fra tidligere har Buskerud samarbeidet med Vestfold og Telemark, noe som kunne gitt føringer for regionreformen. Stemningen er snudd. Tyngdepunktet i Buskerud/Vestfold/Telemark-regionen flyttes sørover mot Tønsberg, med utviklingen av Bakkenteigen og flytting av politimesteren. Dette er ikke bra for vår region. Buskerud har mer til felles med Akershus og Østfold, og samtalene med de fylkene har startet. Dette gir nye muligheter og andre naturlige kommunegrenser.

Holmsbu 1