Harald Danielsen forteller om sammenslåingsprosessen rundt Arendal, hvor 5 kommuner er ferdige med en intensjonsavtale. Han ledet oss i tillegg gjennom inntektssystemet og utfordringene ved å tenke nytt i en ny kommune. Ved de tidligere sammenslåingene beholdt man bare basistilskuddene i kun 2 år, noe som førte til kraftig nebemanning i kommunene etterpå. Nå beholdes basistilskuddet i 15 år, noe som gir en helt annen økonomi i bygging av de nye organisasjonene.

Nytenking og endring tvinges igjennom når man er ute av balanse. Jo flere kommuner, jo lettere er det å lykkes i å bygge en ny kommune, som klarer å tenke nytt. Arendal trenger flere enn 1 ny kommune, minst 2 for å klare å skape en ny organisasjon. De håper på å få med alle de 5 som har jobbet med avtalen.

I Agder vil en kommunesammenslåing rundt Kristiansand skape ubalanse i fylket, om ikke andre kommuner også blir større. Et Kristiansand med over 100 000 inn byggere vil overskygge de andre kommunene i for stor grad. Dette er også en del at argumentasjonen i Drammen. Blir de andre byene for store, vil Drammen tape kampen om oppmerksomheten. Dette vil gå utover både Drammen og omegnen.