Presentasjonen: Folkemøte – 11 04 16 Svelvik

Det måtte bæres innn ekstra stoler fra hele rådhuset, da over 70 møtte opp på folkemøte i Svelvik mandag 11 april. De fikk innføring i den politiske plattformen og kunne gå rundt og gi sine innspill og meninger til politikere som jobber med kommunereformen.

Mange var positive, men det var også negative stemmer i rommet. Hvor er ungdommen? Hvorfor blir det ikke folkeavstemming? Dette var noen av spørsmålene som kom opp i plenumsrunden på slutten, selv om ordfører Andreas Muri ikke hadde åpnet for diskusjon i salen. Det skal utsettes til det siste folkemøtet, som kanskje kommer på Nesbygda.

Kommunereform vekker følelser blant innbyggere i små kommuner. For å sikre god informasjon og ikke miste fokus i en polarisert debatt, skulle diskusjonen skje i små grupper og ikke i plenum. Det sikrer at alle får sagt sin mening, og dette klarte politikerne i Svelvik å få til. Møtet ble holdt med god stemning og innbyggerne fikk sagt sitt.

Den politiske plattformen ligger på denne siden, under Referater fra Drammen og Svelvik +

Det som vekket mest interesse var bruken av de 10 millionene, som er foreslått brukt til stedsutvikling i kommunene. Alt fra varmt vann i bassenget og bedre eldreomsorg til utbedring av badeplasser, turveier og Kirketorget kom opp. Hadde det bare vært 500 mill…