Onsdag 30 mars møttes Hurum, Svelvik og Drammen for videre drøftinger. Den generelle delen av plattformen begynner nå å ta form, den dreier seg i hovedsak om visjoner og mål for en ny kommune. Plattformen vil nå bli presentert for Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier. De vil møte på neste seminar på Holmsbu, hvor dag to vil være fohandlinger med plattformen som grunnlag. Noen vil delta og noen vil være observatører til forhandlingene.

Den siste versjonen av plattformen ligger ute på Referater Drammen, Svelvik ++