storstua

Storstua: Representanter fra politikk og administrasjon i Drammen, Svelvik, Hurum, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier snakket sammen i et møte i storstua i Drammen rådhus onsdag denne uken. Samtalene fortsetter neste måned.

Etter et stort nabomøte i storstua i Drammen rådhus onsdag 16. mars, er fem kommuner enige om å snakke sammen om en mulig stor-kommune i regionen. Noen er naturlig nok mer ivrige enn andre, men neste måned har begge Eiker-kommunene, Lier, Svelvik, Hurum og Drammen blitt enige om å møtes i vakre Holmsbu for videre samtaler.

Det var Drammens ordfører Tore Opdal Hansen som ønsket velkommen til nabomøtet, og han snakket engasjert om hvor mye mer en kan få til sammen enn om kommunene blir sittende på hver sin tue. Han minnet også om at det handler om å bygge en helt ny kommune, ikke at øvrige kommuner skal innlemmes eller bli en del av Drammen. I dette arbeidet er alle forhandlingspartnere likeverdige, og for å signalisere dette ekstra tydelig, mente Opdal Hansen det kunne være gunstig at den nye kommunen ikke kommer til å hete Drammen.

Svelviks ordfører Andreas Muri og Hurums ordfører Monica Vee Bratlie snakket varmt om det inkluderende arbeidet som er i ferd med å materialisere seg i en politisk plattform. Hurums ordfører understreket riktig nok at de tre kommunene som nå sitter ved forhandlingsbordet – Drammen, Svelvik og Hurum – er kommet svært ulikt i prosessen fram mot en ny kommune. Mens Svelvik og Drammen har en intensjonsavtale og er allerede i en slags «forlovelse», er det helt uvisst hvilken vei Hurum kommer til å velge. Likevel deltar Hurum i forhandlingene for på best mulig måte å kunne rådgi sine innbyggere når Hurum går til folkeavstemning i mai.

Nedre Eiker banker nå på døra for å se hva en kan få ut av en mulig storkommune, mens Øvre Eiker ikke lenger ser noen hensikt i å forhandle med Nedre Eiker om en felles Eiker-kommune. Ettersom også Kongsberg er skeptisk til å opprette noen ny kommune, betyr dette at Eiker-kommunene søker i retning Drammen, vel å merke dersom Eiker-kommunene finner det riktig å inngå i en større kommune. Nedre Eiker har dessuten signalisert at det går mot folkeavstemning i juni dersom forhandlingene med øvrige kommunene i regionen når fram.

Ordføreren i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, understreket at Lier gjennom et vedtak i kommunestyret har sagt nei til kommunesammenslåing, men at det likevel er en sikkerhetsventil i vedtaket som sier at dersom andre kommuner i regionen finner sammen, skal en se på saken på nytt. Dette innebærer at Lier også blir med til Holmsbu i april, men bare for å snakke og lytte, ikke for å forhandle.

Alle kommunene var imidlertid enige om at bare det å møtes, snakke og ikke minst lære av hverandre er av stor betydning, helt uavhengig av veien videre.

holmsbu

Vertskap: Drammen, Svelvik og Hurum forhandler sammen om en felles plattform for en ny kommune i Drammensregionen. Fra venstre: Høyres gruppeleder i Drammen, Tove Paule. ordfører Andreas Muri i Svelvik, ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum og ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen.