I et langt og konstruktivt forhandlingsmøte fredag 11 mars, ble punkt etter punkt diskutert og konkludert i den politiske plattformen. Dokumentet begynner nå å ta form, og i tillegg bli så oversiktlig at det er lett for andre kommuner å orienter seg i det og kaste seg inn det, dersom viljen er der.

Hurum bisatt forhandlingene fredag og kom med nyttige innspill underveis. De skal jobbe seg igjennom dokumentet på et internt Hurum-møte mandag. Så vil de stille med egne meninger i neste forhandlingsmøte, onsdag 16 mars.

Samme dag, litt senere vil arbeidet bli presentert for Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Politisk plattform, utkast etter møtet 110316