Politikerne i Svelvik inviterte til folkemøte om kommunesammenslåing og det var ca 50 personer som fant veien til kommunestyresalen i Svelvik mandag kveld.
Svelviks ordfører Andreas Muri innledet møtet med å si litt om bakgrunnen og hva som var gjort til nå. Seks ulike temaer ble presentert på hver sin stasjon, og det ble mulig for innbyggerne å besøke hvert tema og komme med innspill, spørsmål og bekymringer.

– Det er viktig at alle blir hørt og får sagt sine meninger. Det er derfor vi har valgt denne formen på møtet, sa Muri.
Det kom mange innspill til politikerne og det er ikke noe fasit på hva som er riktig eller galt. Innspillene, spørsmålene og bekymringene blir tatt med når politikerne skal lage avtaleutkast. Og utkastet til avtale skal innbyggerne få mene noe om på folkemøtet 11. april. Til slutt var det en oppsummering i plenum der tilbakemeldingene ble gjennomgått. Politikerne hadde fått mange gode innspill som de skulle ta med seg videre i samtalene med Drammen.

Lokaldemokrati
– Lokaldemokratiet er kanskje den største utfordringen, sa John Gunnar Lislelid (DU) som mener at det blir lengre til makta når vi går sammen med Drammen.
Meninger som kom fram under denne stasjonen var at innbyggerne var bekymret for at de skal få mindre innflytelse.
– Vi må jobbe for å få Svelvik-politikere på listene, slik at de kan ivareta Svelviks interesser i en stor kommune, oppsummerer Lislelid. Og han legger til at det nye kommunestyret eller bystyret i den nye kommunen blir valgt september 2019.

Lokalt tjenestetilbud
Det finnes mange tjenester som Svelvik kommune tilbyr, og kanskje flere enn de politikerne hadde tenkt på. Hva når tjenestene flyttes til Drammen? Da kan en representant være tilstede i Svelvik, for eksempel en gang i uka, var innspill som Trond Kjeldås (V) fikk.
Innbyggerne var også opptatt av at det lokalt NAV-kontor måtte bestå. Likeså bibliotek, rehabplasser, gjenbruksstasjonen, helsestasjonen og sykehjemskjøkkenet.
Bekymring: Hvordan sikrer vi at vi ikke mister kvalitet som vi innehar i dag? Skole ble nevnt her. Det er noen som mener at Drammen ikke har så mye å tilby oss med tanke på å høyne kvalitet på tjenester som Svelvik har i dag.
Hva om vi får en bra avtale nå. Hva skjer om 10 år?

Bolig, vekst, samferdsel og næring
Vi må la kommunens særegenheter komme fram. De flotte omgivelsene i sentrum må komme til sin rett. Omgivelsene må forbli grønne og vi må verne om matjorda, var innspill som Mads Hilden (Ap) fikk på sin stasjon.
Vi må løfte våre arealer som er godt egnet for næringsutvikling. Drammen er fylt opp og vi må synliggjøre våre områder. Svelvik har arealer som det ikke finner tilsvarende av i Drammen.
Riksvei 319 var et hett tema. Og det var enighet om at Svelvikveien måtte bli en trygg vei hele veien til Svelvik. Godt opplyst og med trygge overganger.
Vi må tiltrekke oss utbyggere slik at boligutviklingen ikke stopper opp. RV 319 blir en viktig brikke også ift det temaet. At boliger i Svelvik ikke har hatt den samme verdistigningen som i Drammen er også noe som vi håper kan endre seg ved at vi får felles kommunegrenser med Drammen.
Bussforbindelser og hvordan sikre god kvalitet når vi får Brakar, og hvordan blir overgangen fra Vestfold kollektivtrafikk? Innbyggerne ønsker hyppigere avganger sånn at bussen blir et naturlig valg.
Innbyggerne mente pendlerbussen måtte tilbake slik at vi skaper gode forutsigbare ruter mot Oslo. En stabil taxinæring hører også hjemme i en by som ønsker vekst.

Lokal kultur og identitet
– Det samme spørsmålet stilles gang etter gang: blir vi usynlige når vi slår oss sammen med Drammen? Svelvik blir Svelvik, det er opp til oss, sier Runar Martin Dammen (Ap).
Kulturskolen er det ønske om å beholde i Svelvik. Nærhet til tilbudet er viktig, men vi skal heller ikke se bort fra at tilbudet vil bli mye større når vi kan ta del i Drammen kommunes kulturskoletilbud.
Vil Svelvik fremdeles være en by etter sammenslåingen med postnr 3060? Runar M. Dammen kom med gode eksempler på at andre steder hadde fått beholde bystatus etter sammenslåing. Andre ting som politikerne fikk i lekse å se på var: Hva skjer med foreningen Norden, og denne type foreninger? Og vennskapsbyene våre? Runar M. Dammen kunne svare ut dette selv og mente at samhandlingen med vennskapsbyene var det ingen grunn til at skulle endres. Det finnes gode eksempler på slike arenaer er opprettholdt til tross for kommunesammenslåinger.
Noen var fullstendige klar over at det var økonomiske grunner til at vi burde til Drammen og ellers så de ingen grunn.
Runar Martin Dammen understreket at han hadde fått mange flotte innspill som politikerne ikke hadde tenkt på selv. Litt humor ble det også plass til når de ble foreslått at Åse Knem nå må tilby kurs i søm av Buskerudbunaden.

Om prosessen utfordringer økonomi

Skjønnmaler vi for mye? Må vi bli flinkere til å få fram motforestillingne? Dette var spørsmål som Inge Høyen (SP) fikk.
Mange lurte på om Drammen hadde noe å tilføre oss? Er det kun økonomiske grunner til at vi ser til Drammen? Drammen har høyere gjeldsprosent pr innbygger enn det Svelvik har, og vi har vist en stor evne til å styre skuta riktig retning.
Det vil komme en ny innbyggerundersøkelse som skal gjennomføres i mai-juni. Der jobbes det med at aldersgrensen for å svare skal være 16 år. Resultater av denne undersøkelsen vil gi politikerne ytterligere innspill om hva folk i Svelvik mener.

En ny kommune
– Svelvik og Drammen skal legges ned, hva betyr det? Spør Kristin Surlien (H), og vil vi merke noe i det hele tatt?
Hva kan Drammen tilby oss, og når har de tenkt å komme og fortelle oss det? Var spørsmål som dukket opp på standen til Surlien.
Ved en sammenslåing får kommunen større fagmiljøer. Vi må være veldig klare på hvilke tjenester som blir bedre, og hvilke som Svelvik er bedre på enn Drammen i dag. Politikerne må opplyse folk om hvor dyrt det er å drive i liten målestokk, var det noen som mente.
Er vi klinke nok til å markedsføre den flott 30 km lange kystlinjen vår? Hva skal den nye kommunen hete? Noen synes ikke det var viktig i det hele tatt. Men dette er faktisk noe av de tingene vi må ta stilling til. Drammensfjorden og Svelvikstrømmen kom som helt konkrete forslag.
– Svelvik har arealreserver for 3500 nye innbyggere. Vi har flotte rekreasjonsområder, områder for næringsutbygging og solide landbruksområder, sier Kristin Surlien.
Politikerne i Svelvik ønsker at flere kommuner skal bli med i en ny storkommune, ikke bare Drammen. På den måten får vi større påvirkning i et nasjonalt perspektiv.
Neste folkemøte blir 11. april og da skal det foreligge et utkast til avtale med Drammen som innbyggerne i Svelvik kan jobbe videre med.