drammenogsvelvik.com

En side om kommunereformen

Month: februar 2016 (page 2 of 2)

Hurum ser også mot Drammen

Svelvik 041215 062

Bildet er fra drøftelsene rundt Fjordkommunealternativet, her fra et møte i Svelvik i fjor høst.

Hvor går Hurumhalvøya? Blir den fortsatt delt, blir den én kommune, eller blir den en del av en større region, sammen med Asker og Bærum? Formannskapet i Hurum peker nå også mot en fjerde vei – i retning Drammen.

Formannskapet i Hurum møttes onsdag kveld denne uken. I alle rådhusene snakkes det om kommunereformen om dagen, og fristen for å bestemme seg begynner å komme ubehagelig nær for mange kommuner. Så også i Hurum.

I saksutredningen ga rådmannen de folkevalgte de tre nevnte alternativene: Enten at Hurum består som egen kommune, at Røyken og Hurum danner en felles kommune på Hurumhalvøya – eller at Hurumhalvøya inngår i en større region sammen med Asker og Bærum.

Granum

Arbeiderpartiets gruppeleder Ivar Granum (bildet) mente imidlertid det var ett alternativ som manglet, nemlig det såkalte Fjordkommune-alternativet. Derfor fremmet han forslag om at dette alternativet skulle vurderes på like fot med de tre andre. Granum målbar derfor det mange i Hurum føler, særlig de som bor i Tofte og langs Drammensfjorden. Eller som han sier til denne bloggen: «For mange huringer representerer Bærum en kulturkollisjon. Det er Drammen som er byen vår.»

Granum har fremmet forslag om å se mot Drammen tidligere, men ikke vunnet fram. Onsdag kveld var et enstemmig formannskap enig med ham. Derfor lever Drammensalternativet videre i Hurum, men hva betyr egentlig det?  Hva hvis Røyken fortsatt insisterer på et samarbeid med Asker og Bærum, mens Hurum heller ser mot Drammen? Kan Hurum-halvøya deles, i den forstand at Røyken går mot Asker, mens Hurum går i retning Svelvik og Drammen? Kan Hurum får Røyken til å ombestemme seg, eller omvendt?

Mange spørsmål, og foreløpig få svar, men både i Drammen og ikke minst Svelvik ser en med glede på at Drammensalternativet slett ikke er dødt for Hurum. Felles fjord betyr også en felles identitet, men for Hurumhalvøya betyr også det en splittet identitet, beliggende som den er mellom Drammensfjorden og Oslofjorden.

Før de folkevalgte i Hurum endelig skal bestemme seg, skal folket spørres om råd gjennom en folkeavste3mning. Den skal avholdes 9. mai, og det gis mulighet for å avgi forhåndsstemmer fra 25. april. Hva sdpørsmålsstillingen blir for denne folkeavstemningen, er ennå ikke avgjort, men trolig blir det som i Sande. Der var det en otdelt spørsmålsstilling, der folk først svarte ja eller nei på om en ønsker at Hurum skal slå seg sammen med en eller flere kommuner, og deretter (hvis svaret er ja) hvilket alternativ man foretrekker.

 

 

Studietur – presentasjoner

Vi legger ut alle presentasjoner her fortløpende, etterhvert som vi får dem:

1. Jakob Torfing, Roskilde Universitet

Jacob Torfing – Nærdemokrati og politisk ledelse av samskapelse

2. Holbæk kommune

Holbæk Kommune – Borgmester Søren Kjærsgaard

Holbæk kommune – Fællesskaberne

Holbæk kommune – Holbæk i fællesskab

Links til vore erfaringer fra (udvalget) Demokratieksperimentariet

http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/demokratieksperimentariet/erfaringer/

Her er links til den film vi ville vise jer

http://holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/demokratieksperimentariet/erfaringer/skab-loesninger-sammen/

Film om Holbæk i Fællesskab:

https://www.youtube.com/watch?v=9cjW_BkVPH4

3. Torsten Bo Jørgensen, COWI

COWI Torsten Bo Jørgensen -Offentlig-private bymidtesamarbeider

4. Mikael Lindholm, Stemmer på kanten

”Stemmer på kanten”: http://www.husetzornig.dk/default.asp?Site=Info&Page=118&menu=26&print=print

Stemmer på kanten – Huset Zornig

Stemmer på kanten – rapport

5. Gentofte kommune

Ny politisk arbeidsform i Gentofte (rapporter – nederst på siden): http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Kommunalbestyrelsen/S%C3%A5dan-arbejder-Kommunalbestyrelsen/Politisk-arbejdsform

Ny politisk arbeidsform – Gentofte kommune

6. Annika Aggar (kommer)

 

Andre lenker:

”Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden”: http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/nibr/files/2013-4.pdf

”Politisk lederskap og demokrati i sammenslåtte kommuner i Danmark”:  http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i11516/Politisk-lederskap-og-demokrati-i-sammenslaatte-kommuner-i-Danmark

 

 

Studietur – Stemmer på kanten

Hvordan involvere innbyggere som har havnet utenfor det etablerte samfunnet? Hvordan bygge et demokrati for de svakeste? Dette var temaet tirsdag morgen, kl. 0830.

Stemmer på kanten er et prosjekt med det formål å mobilisere samfunnets svakeste til å delta i kommunestyrevalg. Denne gruppen blir ofte ignorert, og det koster lite for politikerne å fortsette ignorering, da denne gruppen krever lite i det offentlige rom.

For mange er det en stor utfordring å komme seg til valglokalet, i en hverdag hvor fattigdom, alkoholisme, vold og narkotika tar all oppmerksomhet. Ett av tiltakene var å busse rundt i utsatte boligområder og hente mennesker til valgurnene. For å friste var det øl i bussen! De mobiliserte frivillige til å bidra med å sette opp ekstra valglokaler. De arrangerte 300 valgmøter for utsatte grupper, der hvor de var, på puben eller på supermarkedet. Det skapte mye medieomtale.

Alle valgmøter skulle representeres med flere partier, prosjektet skulle være tverrfaglig.

Huset Zorning er prosjektbase for «Stemmer på kanten», som ellers jobber med blant annet med rådgivning, sosial innovasjon og frivillighet. Tenketanken Huset Zorning driver, inkluderer mennesker som har havnet utenfor på den ene eller annen måte, i tillegg til A4-mennesker.

Her er en video som viser rekruttering til valgurnene

Studietur – Holbæk kommune

På Verftet i Holbæk ble vi servert nydelig lunsj, med kaldrøkt laks, gravet laks, fritert sild eller viltragu om du foretrakk varm mat. Siden vi er i Danmark, kunne man også nyte en øl til maten, om man følte seg modig nok.

De mante til felles visjon, så lage nye strukturer for en ny kommune. Vær tålmodig, det tar tid å finne sin løsning. De har jobbet med ulike modeller og to av dem som ble presentert var Fellesskaperne og Fritidsguidene.

Fellesskapere_1Fellesskapere_2

Bildene viser hvordan en Fellesskaper er bindeleddet mellom et lokalsamfunn og kommunestyret/administrasjon. Fellesskaperen hjelper lokalsamfunnet med å finne de rette ressurspersonene i kommunene og de hjelper lokalsamfunnet med prosjekter, søking på fondsmidler og annet.

Fritidsguider retter seg mot ulike sårbare grupper i samfunnet. Det kan være et barn som trenger hjelp for å begynne i en forening eller idrettslag. Det kan være en voksen som sliter med ensomhet. Her presenteres prosjektet:

Fritidsguider_1 Fritidsguider_2 Fritidsguider_3

Studietur – Jakob Torfing, prof Roskilde Universitet

Første foredrag ved Jakob Torfing, professor ved Roskilde Unoviersitet

Det var stor skepsis til en reform som egentlig ikke kom som svar på et problem, men skepsisen snudde når reformen var gjennomført. De fikk adminsitrative besvarelser, større fagmiljøer som har mulighet til utvikling gjennom innovasjon, mer erfarne politikere og kommunene fikk høyere status.

Jobber med å utvikle nærdemokrati, for å møte større avstand mellom innbyggere og kommunestyet. Mange kommuner jobber med strategier for å få politikerne ut til innbyggerne. Det er kommet nyskapelser til gjennom arbeidet «Nærdemokrati etter kommunalreformen» for å få flere innbyggere til å delta.

Lokalfora er et eksempel på åpne møter hvor ulike tema står på dagsorden. Det forventes av offentlige ledere som er tilknyttet områdene møter og deltar aktivt i diskusjonen med innbyggerne, i tillegg til lokalpolitikere.

Arbeidet har skapt et nytt perspektiv på nærdemokrati, fra at det viktigste var at innbyggerne skulle ha innflytels,e til større mulighet for politikerne til å skape gode løsninger for flere.

Studietur_1

Newer posts