Avventende: Liers toppledelse er fortsatt avventende til kommunereformen, men holder døra på gløtt. Fra venstre kommunalsjef Einar Jørstad, rådmann Hans-Petter Christensen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H)

Avventende: Liers toppledelse er fortsatt avventende til kommunereformen, men holder døra på gløtt. Fra venstre kommunalsjef Einar Jørstad, rådmann Hans-Petter Christensen og ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H)

Formannskapet i Lier vedtok etter halvannen times debatt om kommunereformen at Lier ser seg best tjent med å fortsette å være en egen kommune, men ser seg samtidig tjent med å ha døra på gløtt til naboene. 

I vedtaket heter det altså både at «Lier kommune ser seg best tjent med å fortsette som egen kommune», og samtidig at «dersom forutsetningene endrer seg i det videre arbeid med kommunereformen frem til Stortingets behandling i 2017, vil spørsmålet kunne reises på nytt.» 

Vedtaket kan på denne måten tolkes på flere måter, i og med at forutsetningene fram mot sommeren kommer til å endre seg fra uke til uke. Mens Drammen og Svelvik har en god tone og planlegger endelig vedtak om fusjon i mai, har nå flere kommuner takket ja til å være med på drøftelser i tiden fremover. 11. mars møtes således både Drammen, Svelvik og Hurum i Svelvik, og i dagene etterpå slutter Nedre Eiker seg. Disse samtalene vil dreie seg om hvilke forventninger de ulike kommunene har til den nye kommunen. Også Øvre Eiker vil bli invitert til å være med, hvis kommunen ønsker det.

Samtidig skjer det også mye øst for Lier. Bærum, Asker, Røyken og Hurum snakker sammen, men også der er det altfor tidlig å spå noe om utfallet av samtalene.

Vedtaket i Lier innebærer derfor hovedsaklig ikke noe nytt. Lier har en avventende holdning til kommunereformen. Det har kommunen hatt til nå, og denne holdningen vil fortsette inntil det eventuelt skjer noe som er av en slik betydning at kommunen velger å koble seg på samtalene. I praksis vil det enten være om det blir mer «fast fisk» i samtalene mellom kommunene eller om Fylkesmannen vil mene noe om grensen mellom Lier og Drammen.