hururm

God stemning: Hyggelig rundt bordet når Drammen, Svelvik og Hurum snakker sammen. Fra venstre: Tore Opdal Hansen, Trond Julin, Andreas Muri, Gro Herheim, Monica Vee Bratlie og Lars Joakim Tveit.

En ny storkommune bestående av Drammen, Hurum og Svelvik – og eventuelt andre som måtte komme til? Tanken er i ferd med å modnes, og i dag, tirsdag 23. februar, møttes de tre kommunene for en samtale på rådhuset i Drammen. De ble enige om å snakke mer sammen i ukene som kommer.

Det var ordførere og administrative ledere i de tre kommunene som møttes på Drammens-ordfører Tore Opdal Hansens kontor. Fra Hurum stilte ordfører Monica Vee Bratlie og rådmann Lars Joakim Tveit, fra Svelvik ordfører Andreas Muri og rådmann Gro Herheim og fra Drammen ordfører Tore Opdal Hansen og kommunaldirektør Trond Julin. Drammen og Svelvik understreket innledningsvis at de har en god tone og at de to kommunene med hensikt har forhandlet langsomt i påvente av at eventuelle andre kommuner melder seg på.

Rådmann Gro Herheim og ordfører Andreas Muri i Svelvik fulgte opp ved å understreke at det er viktig og gledelig for Svelvik at Hurum ikke ekskluderer Drammensregionen når kommunen nå skal foreta sitt retningsvalg. For Svelvik er det et sterkt ønske at Hurum er med i fortsettelsen, og Hurum ble derfor invitert til å være med når neste forhandlingsmøte mellom Drammen og Svelvik finner sted i Svelvik 11. mars. Den invitasjonen takket Hurum ja til.

Geografisk sett er ikke Drammensregionen det enkleste valget for Hurum, all den tid kommunen grenser i nord mot Røyken som så langt i kommunereformarbeidet har valgt å se mot Asker og Bærum. Det betyr at det er bare fjorden som forener Hurum, Drammen og Svelvik. På den annen side er det sterke historiske, kulturelle og identitetsmessige bånd mellom Hurum og Drammensregionen. Dette, samt det sterke fellesskapet mellom naboene Hurum og Svelvik, gjør at det skal føres samtaler også i fortsettelsen.

Foruten drøftingsmøtet i Svelvik 11. mars, planlegges også et felles seminar mellom Svelvik, Hurum og Drammen i april der også øvrige kommuner i Drammensregionen blir invitert. Tanken er at hver kommune stille med en bred delegasjon for å bli gjensidig inspirert og informert. Dette gjelder da de kommunene som fortsatt ønsker å være med i reformprosessen, og som ser en storkommune i Drammensregionen som en mulighet.