I et engasjert innlegg i bystyret, manet Risan fra Arbeiderpartiet mediene til å slutte å fokusere på trusler og negativitet, og heller starte å skrive om de mulighetene regionen kan få ved en kommunereform. Hun mente medienes skapte ulvebildet av Drammen skader prosessen, og ønsket hjelp til å spre budskapet om at naboene ikke trenger være redde for Drammen.

Risan støtter kommunereform for å få bedre tjenester og regional utvikling, men hun vil ha med flere enn to kommuner, når ny kommune skal dannes. En by som utgjør et større tyngdepunkt enn i dag, vil være en fordel for alle, med de mulighetene dette gir.

Oppfordringen lød at alle i salen skal ta kontakt med partifeller i nabokommunene og prate fint med dem. I tillegg skal vi snakke fint med venner og naboer og slektninger, for å vise at dette er en god sak.

Om inntektssystemet til kommunene:

Arbeiderpartiet støtter rådmannens forslag til svar på høringssvar, men ønsker å endre tidspunkt på høringen, midt i reformarbeidet. De la ved et ekstra punkt som problematiserer tidspunktet for høringsfristen, at det faktisk kommer for sent. Tove Paule støtter rådmannens innstilling, da forslaget er positive for Drammen, og både H og MDG var enige om at tidpunktet var uheldig, men lite å gjøre med nå.