Lier Venstre arrangerte åpent medlemssmøte om kommunereform, og i salen satt det politikere fra både Venstre og Høyre, samt folk fra flere kommuner. Tre innledere var hanket inn for å bidra til debatt om kommunereform i Lier.

Rådmann i Råde Morten Svagård fortalte om sammenslåingen av Fredrikstad og nabokommunene på 90-tallet. Han konkluderte med at det hadde vært en god prosess, som gjør at kommunesammenslåing ikke er et fryktet tema i den regionen i dag. Om Råde går inn i Fredrikstad, vet han derimot ikke, den diskusjonen går i Østfold nå.

Rådmann i Lier Hans Petter Christensen, fortalte om sin erfaring med sammenslåing av Hammerfest og Sørøysund, som også har gitt positive erfaringer. Han gav også en god fremstilling av de tema Liers politikere må hensynta før de tar sin avgjørelse. Disse inkluderte demografiendringer framover, hensynet til nye oppgaver og muligheter for bedre samfunnsutvikling.

Prosjektleder Ulla Nordgarden fra Drammen fortalte om hvorfor Drammen var positiv til å danne en større kommune i regionen, og hun oppdaterte forsamlingen på de drøftingen de i dag fører med Svelvik. Hurum og Nedre Eiker har også tatt initiativ til samtaler, så mye spennende skjer i Drammen.

Om det kan trekkes noen konklusjoner fra møtet, så må det være at innlederne var enige i at kommunereformen ikke er over 1 juli. Inntekstssystemet, regionreformen og vedtak i nabokommuner kan få ringvirkninger som setter igang nye samtaler i årene som kommer.