Kontaktutvalget for næringslivet inviterte Lene Conradi, ordfører (H) i Asker, for å fortelle om Askers arbeid med kommunereform.

Hun forteller at de kom litt sent i gang med reformen, som kanskje mange andre store kommuner. Dette har nok med å gjøre at alle har fokusert litt for mye på tjenestetilbud og litt for lite på samfunnsperspektivet. Samfunnsutvikling og konkurransekraft er de viktigste grunnene til at Asker nå har giret litt opp i samtalene med nabokommunene.

Kommunegrensene er kanskje ikke så viktige i næringslivets og folks bevissthet. Strategisk næringsplan er utarbeidet av næringslivet selv, og den er ikke opptatt av kommunegrenser. Likevel oppfattes struktur som en utfordring, med fylkesgrensen mellom Lier og Asker som en barriere.

Asker har naboprat med Bærum, Røyken og Hurum. Hole ser mot Ringerike, Lier er nærmere Drammen. Kommunereformen er krevende og få partier har tatt stilling. Utredningene ser på både Asker alene, Asker og Bærum sammen og Asker, Bærum, Røyken og Hurum. Informasjon blir nå viktig, så man kan klare å vekke engasjement i befolkningen. Innbyggerundersøkelsen ga få klare svar på hva Askers befolkning egentlig vil.

Hun etterlyser flere svar fra Stortinget; hvilke oppgaver kan kommunen få, hvilke nye muligheter åpner seg og hva med det regionale nivået? Konkurransekraft og mulighet for å skape helhetlige bo- og arbeidsmarkedsregioner er nok de viktigste gulrøttene.