Hva skjer med arealplanleggingen med nye kommunegrenser? Det er spørsmålet som skal besvares på et åpent møte på Drammensblbilioteket onsdag 10. februar kl 18.00.

Det er et politisk mål for regjeringen at norske kommuner skal bli vesentlig større. Hvilke konsekvenser kan sammenslåing av kommuner ha for areal- og transportplan­legging i vårt område?

Vi ser på erfaringer fra tilsvarende prosesser i byområder på 1990-tallet og pågående prosesser. Åpnet det seg nye muligheter? Utfordringer?

Tid:  Onsdag 10. februar kl. 18:00

Sted: Drammensbiblioteket, hovedscenen i 2. etasje

Arrangør: Bolig- og Byplanforening Buskerud

 

Til å belyse temaet fra ulike sider vil følgende innledere bidra:

Anne Synnøve Horten, samfunnsplanlegger i Svelvik kommune

Peder Vold, tidligere planlegger i Tune og Sarpsborg kommune

Ulla Nordgarden, prosjektleder Kommunesammenslåing i Drammen kommune

Etter innledningene blir det en kort pause før innlederne former et panel og utvek­sler synspunkter med salen.

Velkommen til et høyaktuelt folkemøte om kommunesammenslåing på Drammensbiblioteket! For mer informasjon, kontakt BoBY v/ Ingeborg Dahl: ingeborg.dahl@drmk.no