Drammen Rotary inviterte prosjektleder Ulla Nordgarden for å informere om bakgrunnen for kommunereform og hvordan arbeidet ligger an. Møtet fant sted på Park Hotell og salen var full av engasjerte medlemmer. De ønsket mer informasjon og etterlyste aktive politikere som markedsførte og fremsnakket reformen.

Innfallsvinkelen var todelt; Drammen må bevare og styrke sin konkurransekraft og Drammen må være en raus storebror i prosessen, som ikke overkjører mindre kommuner som vil være med. Gode prosesser for utvikling av kommunevåpen ble etterspurt i den sammenheng. Mange syntes reformen tok for lang tid og at nabokommunene måtte komme mer på banen. De fikk oppdatert informasjon om Nedre Eiker og Liers prosesser.

Rotary har invitert ordfører Tore Opdal Hansen til sitt møte i juni, når mer er avklart i prosessen.